Kostelík zvaný „U hrůbků“ se základy ze 16. století stojí v místech staré kapličky. Podle pověsti byli v těchto místech v roce 1561 zabiti a pohřbeni dva mniši ze zrušeného kláštera v Orlové.

Od roku 1443 v těchto místech stávala kaplička, postavená farářem Řehořem z Moravské Ostravy, která byla později zbořena a koncem 16. století nahrazena novou. V 18. století k ní byla přistavěna hlavní loď a kaple byla přestavěna na presbytář. Vznikl tak filiální kostel svatého Bartoloměje. Hlavní průčelí završuje trojúhelníkový štít s oknem ve tvaru volského oka

Na hlavním oltáři je socha sv. Bartoloměje. Vedle oltáře se nachází erb prostějovského kanovníka Františka Ondřeje z Manforfu ze 17. století. Od 19. století zdobí oltář epitafní obraz od ostravského malíře Jiřího Milotského z roku 1639. 

Nejpozději v roce 1667 je doloženo pohřbívání na místním hřbitově. Mše se zde konávaly třikrát do roka, a to o pondělku velikonočním, pondělku svatodušním a o slavnosti svatého Bartoloměje, konané v neděli po svátku tohoto světce.

Větší opravy prodělal kostel roku 1807, kdy dokonce hrozilo jeho zbourání pro zchátralost, a potom roku 1913. Tehdy se začalo uvažovat o zřízení fary v Nové Vsi a bylo navrhováno postavit kostel zcela nový a stávající kostel sv. Bartoloměje zachovat pouze jako hřbitovní kapli. Od svého založení totiž byla Nová Ves přifařena k Moravské Ostravě a od roku 1913 k farnímu úřadu v Mariánských Horách.

Jedná se o uprostřed velkoměsta dochovaný venkovský kostelík se starším jádrem.

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *