Původní podchod pod ostravsko-frýdlantskou a montánní dráhou byl uvedený do provozu v roce 1934. Podchod umožňoval pohodlný průchod mezi tehdejšími ulicemi 1.Máje* a Nemocniční, čímž byl vyřešen tehdy letitý problém s blokováním pěší dopravy.


V časopisu Horník (vydání 17.2.1906) vyšel článek s názvem „Umíněnost“. V tomto článku se jeho autor pozastavoval nad chováním zdejší montánní dráhy, která vysílá na obsazenou trať další vlaky v době, kdy „jest největší frekvence“ a zdá se „že správa montánní dráhy si dělá z obecenstva šoufky a nechá je mrznouti neb deštěm zkrápěti dál“. Tyto vlaky (vzhledem ke své délce) pak dlouhé minuty blokovaly železniční přechody i přejezdy.

„Zdá se to býti více chikanování obecenstva, než potřeba, poněvadž po našem názoru a znajíce instrukce železničního zřízenectva, lze velmi snadno tomu předejíti telefonickým dotazem, je-li trať volná a může-li vlak z Vítkovického nádraží /nyní Ostrava Střed/ vyjeti a ne zůstat pak u přechodu někdy až 10 minut státi. Hlavně se tu jedná o přechod ze Stodolní ulice* do ulice Nemocniční a jiných, kde jest o poledni a po 6. hod. večer frekvence nejčilejší.“

V roce 2013 byl pěší podchod nahrazen novým podchodem s vyústěním do ulice Stodolní. 

* Poznámka: Stodolní ulice se v období 1919-1939 jmenovala 1.Máje.

Zdroje a další informace:

  • noviny Nový Bezručův kraj, 13.9.1935
  • noviny Horník, 17.2.1906
  • noviny Duch času, 25.10.1934

FOTOGALERIE

Dobový problém s blokováním pěší dopravy na přejezdech (Horník, 17.2.1906)
↑ Dobový problém s blokováním pěší dopravy na přejezdech (Horník, 17.2.1906)
Podchod pod železniční tratí (screen z knihy Technická práce na Ostravsku)
↑ Podchod pod železniční tratí (screen z knihy Technická práce na Ostravsku)