Modernistický šestipodlažní obchodní dům se svým typickým vzhledem po poslední přestavbě z roku 1931 stával na nároží dnešních ulic 28.října, Vojanova a Velká. Současně s rostoucím počtem zákazníků se i obchod neustále rozšiřoval. Bylo nutno neustále provádět nějaké změny, přestavovat i přistavovat až vznikl obchodní dům, který se svou mohutností řadil k největším svého druhu v celé Evropě. Budova však byla v roce 1944 silně poškozena během bombardování a v roce 1946 stržena.


Vznik firmy a malý obchod

Obchod RIX byl založen v roce 1902 jako první podnik, ve kterém bylo možno nakoupit takřka vše, od špendlíku až po kabát. Již tehdejší majitel úspěšně razil heslo: „Velký obrat – Malý zisk“, podle kterého svůj obchod vedl a získal si tak oblibu u všech vrstev obyvatelstva. Tento dobře prosperující obchod původně sídlil v budově hotelu Grand na rohu tehdejší Hlavní a Löfflerovy ulice (dnes 28.října a Puchmajerova). 

Nový majitel Adolf Lüftschütz

Adolf Lüftschütz původně pracoval jako manažer ostravské pobočky vídeňské firmy Rix. Později odkoupil tento obchodní prostor od dřívějšího majitele Julia Rixe. Obchodní dům RIX se v dobovém tisku objevuje také s přídomkem „nástupce“ – jméno RIX je odvozeno od dřívějšího majitele budovy Julia Rixa, který v roce 1904 postoupil také právo na používání svého jména za částku 6.000 Korun.

Obchod RIX v budově Grand Hotelu

Nová budova (1910)

Vzhledem k obchodnímu úspěchu bylo rozhodnuto vybudovat vlastní obchodní dům na protilehlé rohové parcele, kde do roku 1910 stával jednopatrový dům z roku 1844 s poštovní úřadovnou. 

Rozlehlý a moderně pojatý čtyřpodlažní obchodní a nájemní dům byl vybudován podle projektu Felixe Neumanna z roku 1909. Slavnostní otevření proběhlo 1. prosince 1910 v 9 hodin. Obchodní dům byl zaměřen na módu, textil a galanterii. 

Velkým lákadlem byly také zlaté hodinky, které získal každý 20-tý nakupující jako upomínku na otevírací den. 

Přestavby a rozšiřování obchodního domu

  • 1912-1914: provedena dvorní přístavba a úpravy obchodních místností
  • 1922: adaptace vnitřních prostor následkem požáru
Obchodní dům RIX
↑ Obchodní dům RIX po výstavbě (foto cca 1910)

Rozšíření a modernizace budovy

V roce 1928 došlo k celkové přestavbě obchodního domu a jeho rozšíření na místo zbořeného domu č.p.202 (roh Puchmajerovy s ulicí Velkou) podle projektu místního architekta Ernesta Kornera. 

Autor projektu navrhnul šestipodlažní modernistickou budovu se skeletovou konstrukci sestrojenou „pomocí stožárů způsobem v Ostravě dosud nepoužitým.“  Čtyři obchodní podlaží byla otevřena do ulice vysokými pásovými okny s úzkými proužky bílých parapetů. Budova dostala nástavbu v podobě dvou postupně ustupujících pater s kancelářemi a byty. Zaoblené nároží bylo korunováno neonovým reklamním poutačem s názvem obchodního domu. 

Rozšířil se také sortiment – z původního především módního textilu a galanterie došlo k rozšíření nabídky obchodu prakticky na všechno možné zboží. 

Obchodní dům RIX po přestavbě v roce 1928

V roce 1931 došlo k přestavbě třetího a čtvrtého podlaží a nástavbě o další dvě patra s nájemními a bytovými prostory v původní nárožní budově. Historický vzhled budovy byl odstraněn a obchodní dům měl od té doby jednotný modernistický vzhled kombinující prvky nautické estetiky s dynamickými rysy.

Vzhled obchodního domu RIX po poslední velké přestavbě
↑ Vzhled obchodního domu RIX po poslední velké přestavbě (zdroj: Zrození velkoměsta,2003)

Přestavby a rozšiřování obchodního domu

  • V roce 1934 došlo k připojení obchodních místností sousedního domu č.p. 192.
  • V roce 1941 byl upraven obchodní portál. 

Provozní informace

  • Od roku 1928 začala firma Rix obchodovat také s evropskými zeměmi, nejčastěji s Itálií. 
  • V roce 1929 byl obchodní dům Rix podle záznamu pro Finanční ředitelství v Brně jedním z nejlépe prosperujícím podnikem v Mor. Ostravě. 
  • V roce 1931 došlo ke schválení tovární výroby pánského, dámského a dětského šatstva A. Lüftschitze na této adrese.
  • V době největší slávy zaměstnával obchodní dům až 240 zaměstnanců. 
  • Obchodní dům měl až 40 specializovaných oddělení s úslužným a dobře školeným personálem. 
  • Součástí obchodního domu byly aranžerské dílny. 

Druhá světová válka a zničení obchodního domu

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl dne 16. března 1939 obchodní dům RIX, stejně jako jiné obchodní domy vlastněné židy, uzavřen a později znovu otevřen pod německou správou (arizace podniků). 

Během bombardování Ostravy dne 29. srpna 1944 došlo k zasažení budovy leteckou pumou. Část budovy byla silně poškozena, část byla zničena úplně. 

Dne 16. března 1946 byl vydán demoliční výměr a současně povolena provizorní úprava části budovy pro obchodní účely. V roce 1949 došlo k demolici zbývající části budovy obchodního domu.

Zničený obchodní dům Rix po bombardování v srpnu 1944
↑ Zničený obchodní dům Rix po bombardování v srpnu 1944

Současnost

Jediným pozůstatkem po obchodním domě RIX jsou výkladce v přízemí a prvním patře na sousedním domě. V místech po obchodním domě RIX vyrostl v roce 1994 devítipatrový obchodní dům Trias s typicky devadesátkovým designem. Na nároží tohoto domu byla dříve umístěna plastika Albatrosa, která byla při poslední rekonstrukci objektu odstraněna. 

Za odbornou konzultaci při vytváření článku děkuji Bc. Romanu Doubravskému (www.mapomol.cz) a Mgr. Tomáši Majlišovi (www.provedu.cz). 

Zdroje a další informace:

FOTOGALERIE

Reklamní inzeráty OD Rix

 

Stavební plány obchodního domu

↑ Stavební plán obchodního domu podle návrhu Felixe Neumanna
↑ Stavební plán obchodního domu podle návrhu Felixe Neumanna z roku 1909
Plán přestavby a novostavby obchodního domu Rix
↑ Plán přestavby a novostavby obchodního domu Rix podle projektu Ernsta Kornera z roku 1928
Dnešní ulice 28.října s obchodním domem RIX
↑ Dnešní ulice 28.října s obchodním domem RIX ve třicátých letech 20. století
Slavnostní nazdobení obchodního domu na počet prezidenta Ed. Beneše (1938)
↑ Slavnostní nazdobení obchodního domu na počest  prezidenta Ed. Beneše (1938)
↑ Slavnostní nazdobení obchodního domu na počet prezidenta Ed. Beneše (1938)
↑ Slavnostní nazdobení obchodního domu na počest prezidenta Ed. Beneše (1938)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *