Funkcionalistická budova bývalého obchodního domu ASO byla postavena v roce 1939 na nároží tehdejších ulic Těšínská a Johannyho třídy. Pětipodlažní budova má zakulacené nároží a ustupující poslední patro s terasou. Mnozí Ostravané pamatují obchodní dům s názvy Hutník nebo Prior.


Historie firmy Ander a syn

Historická budova, kterou společnost Ander a syn zakoupila pro svou ostravskou pobočku
↑ Historická budova, kterou společnost Ander a syn zakoupila pro svou ostravskou pobočku

Ander a syn Olomouc (ASO) byla obchodní společnost provozující síť obchodních domů. Společnost založil obchodník Josef Ander st. (1865-1933), který začínal v kramářské budce u poutního kostela na Svatém kopečku. V roce 1906 otevřel v Olomouci pod hlavičkou „Josef J. Ander“ obchod s galanterním zbožím a hračkami. Postupně, spolu se svými pěti syny, začal budovat síť obchodních domů s širokou nabídkou sortimentu. Po smrti Josefa Andera st. se obchodu ujal nejstarší syn Josef Ander ml., který dal firmě nové jméno „J. J. Ander a syn“. Ve třicátých letech měla společnost dvacet obchodních domů, mimo území Československé republiky také třeba také ve Vídni nebo Limě. Od roku 1933 používala firma nové jméno – ASO. Spolupracovníkem firmy byl architekt Bohumír František Antonín Čermák, který navrhoval její obchodní domy v duchu funkcionalismu. V roce 1948 byla společnost znárodněna, Anderova rodina přišla o veškerý majetek včetně rodinné vily na Svatém Kopečku. Josef Ander ml. i jeho druhá manželka Malvína strávili padesátá léta v uranových dolech v Jáchymově.

Původní historická budova

Historická budova sloužila od roku 1902 do roku května 1929 jako sídlo pobočky Mor.Ostravské spořitelny. Po výstavbě nového sídla v bývalém Schillerově parku, prodala spořitelna tuto budovu firmě Ander a syn Olomouc. Správou ostravské pobočky byl pověřen syn zakladatele Jan Ander, později Eugen Ander.

V letech 1929-30 probíhala rekonstrukce a značná přestavba vnitřních prostor. Slavnostní otevření nového obchodního domu proběhlo před Vánocemi v roce 1930. Prodej v obchodním domě byl založen na systému jednotných cen, kdy mimo luxusního a konfekčního sortimentu, stála většina zboží 2, 5 nebo 10 Korun. 

Obchodní dům ASO v historické budově po rekonstrukci
↑ Obchodní dům ASO v historické budově po vnitřní rekonstrukci a úpravě parteru

Rekonstrukce budovy 

V období 1930-34 docházelo k přestavbě obytných místností na obchodní prostory a dalším adaptacím. V letech 1933-34 došlo k rekonstrukci obchodních portálů. Vzhledem k rostoucímu zájmu zákazníků bylo třeba v druhé polovině 30.let přistoupit k dalšímu rozšíření obchodního domu. 

Na podzim roku 1937 se začala realizovat přestavba, která byla prováděna po částech a za plného provozu s minimálním omezením, takže budova byla plna uskladněného zboží. Budova měla být navýšena o další patra a dostat novou fasádu. Autorem úprav a vzhledu obchodního domu byl pražský architekt Jan Gillar. Podle dochované stavební dokumentace měly být v budově pojízdné schody. 

Jan Gillar – Vnitřní úpravy a zařízení obchodního domu ASO

 

Požár budovy

Právě v období rekonstrukce, po deváté hodině večerní dne 20. dubna 1938 vznikl z nezjištěné příčiny požár, který v krátké době zachvátil celou třípatrovou budovu a také dřevěné lešení, které převyšovalo celou budovu. S požárem bojovalo 18 hasičských sborů a během hašení byla slyšet silná detonace. Hasičům bylo jasné, že se obchodní dům nedá zachránit, takže se hasičské sbory soustředily na záchranu okolních budov. Během hašení byl použit osvětlovací vůz hasičského sboru Vítkovice-železárny.

Nepřehlédněte: 

Škoda způsobena požárem se odhadovala na téměř 4 a půl milionu korun. Dům byl pojištěný na necelou polovinu této částky. Odklizení trosek z požářiště bylo značně obtížné a nebezpečné, protože hrozilo neplánované zřícení zbytků budovy. Na stavbě totiž shořely dočasné dřevěné podpěry a nově zbudovaná železná konstrukce ztratila svou podpěru.  Zachráněné zařízení i zboží bylo přeneseno do dočasně vybudované prodejny vedle Domu umění

Fotogalerie obchodního domu během požáru

 

Nová budova

Nedlouho po požáru původní budovy zahájila firma Ander a syn stavbu moderní funkcionalistické budovy podle projektu brněnského architekta Bohumíra Čermáka. Skelet budovy je ze železobetonové konstrukce, kterou dodaly Vítkovické železárny. Fasádu tvoří výrazně prosklené průčelí s pásovými okny po celé šířce. Hlavní vchod byl umístěn do obloukovitého nároží. Do ulice 28. října je v návaznosti na vedlejší dům zvýšena štítová zeď. Nová budova byla dokončena v roce 1939 a slavnostní otevření proběhlo v pátek, dne 8. prosince téhož roku.

Přízemí a patra byla vyplněna prodejními sály, rozčleněné na jednotlivé prodejní celky. Jednotnější celek tvořilo obchodní patro, ve kterém byl umístěn bufet, koloniální oddělení, prodej ryb, zvěřiny, zeleniny a cukrovinek. Poslední patro bylo určeno pro jídelnu personálu, kuchyni a kanceláře. 

Jako hlavní materiál bylo většinou použito zaleštěné dřevo světlých odstínů. Prodejní sály se během dne osvětlovaly rozptýleným sklem Thermolux a večer polonepřímými světelnými tělesy.

↑ Výstavba obchodního domu ASO na fotce ze 17. září 1938 (zdroj: archiv Vítkovice, a.s.)

Firmy, které se účastnily stavby obchodního domu ASO v Moravské Ostravě

 • Architekti Kolář a Rubý, stavitelé z Mor. Ostrava
 • Vnitřní zařízení přízemí a výkladců dodala firma František Träger, továrna na nábytek a vnitřní zatížení Tábor
 • Nejmodernější instalace provedla firma Adolf Scieszka, koncesovaný závod pro zřizování vodovodu, plynovodu, kanalisace a zdravotního zařízení v Praze – Záběhlicích
 • Chladící stoly a výlohy dodala firma Frigera, továrna na chladící a technická zařízení
 • Firma Franta Anýž a spol. Praha provedla různé kovové práce jako výkladové stojany a speciální svítidla
 • Ústřední topení namontovala firma František Pavlík z Prahy – Střešovic
 • Kovové zařízení dodala firma NAPAKO, továrna na kovové výrobky z Pankráce
 • Veškeré truhlářské práce stavební dodala firma Strnad a Vaníček, továrna na nábytek z Prahy Vysočan
 • Kovové stěny z Antocorry a zábradlí u schodiště provedla firma Josef Pleva v Brandýse nad Labem
 • Obklady hlavního schodiště z tmavého Syenitu a zeleného mramoru Cipollinno provedl G. Ciani, průmysl mramoru a žuly z Prahy II
 • Výtahy systém Stiegler dodala firma Ing. Jaroslav Moučka z Prahy VII
 • Klimatisační zařízení systém Carrier s automatickou regulací teploty a vlhkosti dodala Vzduchotechnická společnost ing. Brož a spol. z Prahy I
Obchodní dům ASO ve 40.letech 20.století
↑ Obchodní dům ASO ve 40.letech 20.století

Válečné a poválečné období 

Obchodní dům ASO byl v roce 1945 poškozen během bombardování. Po válce v roce 1948 byl znárodněn a později začleněn do národního podniku Obchodní domy. 

Obchodní dům ASO již jako Hutník
↑ Obchodní dům ASO již jako Hutník

Za socialismu

V roce 1951 dostal obchodní dům nový název – Hutník, který se používal do roku 1990. 

V 70. letech v rámci výstavby vedlejšího domu bylo v parteru budovy vytvořeno podloubí, nový vstup a výkladce. V letech 1979 a 1984 byl obchodní dům modernizován a ve dvoře propojen se sousedním obchodím domem Laso střešní terasou. Původně volná dispozice s dvouramenným schodištěm do patra byla rozčleněna příčkami. 

Obchodní dům po rekonstrukci parteru, výměně okenních pásů a s novým názvem Laso
↑ Obchodní dům po rekonstrukci parteru, výměně okenních pásů a s novým názvem Laso

Novodobé období

Po revoluci byla budova obchodního domu navrácena původním majitelům, kteří ho v roce 1994 prodali VZP. Od roku 2015 je obchodní dům prázdný, s občasným využíváním přízemních jednotek. 

V roce 2023 proběhla v objektu rekonstrukce. 

Budova bývalého obchodního domu ASO během rekonstrukce v roce 2023
↑ Budova bývalého obchodního domu ASO během rekonstrukce v roce 2023 (vlastní foto autora)

Za konzultaci při vytváření článku děkuji Bc. Romanu Doubravskému (www.mapomol.cz).

Zdroje a další informace:

FOTOGALERIE

ASO dobový inzerát (Rodná země slovem i obrazem 20.3.1941)
↑ ASO dobový inzerát (Rodná země slovem i obrazem 20.3.1941)
ASO dobový inzerát (Moravskoslezský hasič 13.8.1938)
↑ ASO dobový inzerát (Moravskoslezský hasič 13.8.1938)
1938 ASO vyhořelo (Národní stráž 22.4.1938)
↑ Novinový článek Zkáza obchodního domu ASO (Národní stráž 22.4.1938)
Novinový článek o novém obchodním domě ASO (Sokolské noviny 15.12.1939)
↑ Novinový článek o novém obchodním domě ASO (Sokolské noviny 15.12.1939)
Informační panel obchodního domu ASO z výstavy Ostravské obchodní domy (zdroj: ostrava.cz)
↑ Informační panel obchodního domu ASO z výstavy Ostravské obchodní domy (zdroj: ostrava.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *