Antonínovo náměstí

Smetanovo náměstí v Ostravě, dříve Antonínovo náměstí.

Od roku 1839 se na Antonínově náměstí konal ve střední Evropě největší a nejznámější trh se skotem a prasaty. V prostoru Černé louky se nacházely ohrady a chlévy

Od roku 1875 stával vedle dnešního divadla přírodní bazén (první městské koupaliště) s vodou z Mlýnského náhonu.

V roce 1846 byl v místě před současným divadlem založen Důl Antonín, který se však nepodařilo dovést do stadia těžebního provozu a byl využíván k odvětrání sousedních dolů Karolina a Šalamoun. Roku 1879 byla jáma zasypána a všechny objekty dolu zdemolovány. Vzniklá propadlina na ústí jámy byla v roce 1899 zasypána kamenem z blízkého důlního odvalu na Černé louce a jáma byla uzavřena roku 1907 betonovou deskou.

Za budovou divadla bylo svého času autobusové nádraží.