Budova byla postavena v letech 1904-1905 podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deiningerových. Jde o dobrý příklad spojení bankovní budovy s luxusním bydlením. Bankovní dům patří ke kvalitním ukázkám snahy o individuální styl v prolínání historismu a secese, k prvním příkladům takzvaného neoklasicismu. Budovu tvoří dva domy se samostatnými čísly popisnými. 

Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka koupila 28.11.1903 budovu bývalého hotelu Hochstimm (U Zlatého klíče), který byl na konci 19. století upraven na kancelářské prostory Rotschildovy těžířské firmy. Banka dům zbořila, přikoupila sousední parcelu a na tomto místě postavila vlastní bankovní a obytný dům. Stavba obsahovala kromě banky i obchodní prostory a několik luxusních bytů.

Dům s mansardovou střechou původně zdobily věžičky, obklady, kovové prvky a řada dalších detailů, včetně bohatě řešeného interiéru. Mnoho detailů na fasádě bylo zničeno v 2. polovině 20. století, především během devastace objektu v uplynulém desetiletí. V interiéru je i přes havarijní stav dochováno množství původních prvků, např. okna, některé dveře, dřevěné obklady, kování nebo terazzová dlažba.

Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka byla první samostatný peněžní ústav v Moravské Ostravě. 

Obchodní a průmyslová banka na dobové fotografii (před rokem 1928)
Obchodní a průmyslová banka na dobové fotografii (před rokem 1928)

Městský dům č. p. 241 tvoří východní část členitého třípodlažního objektu bývalé Obchodní a průmyslové banky z let 1904-1905. Do náměstí se obrací průčelí s obchodním parterem s výkladci, arkýři a trojicí převýšených štítů.

Městský dům č. p. 3099 tvoří západní část členitého třípodlažního objektu bývalé Obchodní a průmyslové banky postavené v letech 1904-1905 podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deiningerových. (Objekt sousedí s budovou Textilie)

Přečtěte si také: 

Obchodní a průmyslová banka stav (10/2022)
Obchodní a průmyslová banka stav (10/2022) | CC BY-NC-SA historickaostrava.cz

Zdroje a další informace: