Městské národní divadlo je novobarokní budova, kterou navrhl architekt Alexander Graf. Vlastní stavbu pak zrealizovala firma Noe & Storch z Ostravy pod vedením architekta Josefa Schlögla. Nejvýznamnějším dodavatelem stavby byly Vítkovické železárny, které zhotovily střešní krov včetně dalších železných konstrukcí. Jako u prvního divadla v Československu byly použity železobetonové nosníky a horizontální překlady.

Výzdoba

Vnitřní prostory divadla vyzdobili sochaři firmy Johann Bock & syn. Sochy na fasádě jsou dílem Eduarda Smetany, zatímco štítovou skupinu průčelí vytvořil Leopold Kosiga. Stropní obraz v hledišti namaloval akademický malíř Eduard Veith. V hlavním foyer jsou dva velké reliéfy (Drama a Hudba). Ty divadlu věnovala akademická sochařka Helena Scholzová. Hlavní oponu představující alegorii na práci, obchod a umění namalovali v ateliéru Koutský & Rottonar.

Otevření

Slavnostní otevření proběhlo 28. září 1907. Až do roku 1919 se zde hrála výhradně německá představení.

Po vzniku republiky se divadlo stalo stálou scénou Národního divadla moravskoslezského. Národní divadlo zahájilo svou činnost 12. srpna 1919 programem Smetanovy Prodané nevěsty.

Během druhé světové války se jmenovalo České divadlo moravskoostravské, leč brzy bylo nuceno budovu opustit a přestěhovat se do Národního domu (nyní Divadlo Jiřího Myrona).

Po roce 1945 neslo název Zemské divadlo, od roku 1949 Divadlo Zdeňka Nejedlého a od roku 1990 Divadlo Antonína Dvořáka.

Doplňující poznámka: 

Městská obec v Ostravě založila v roce 1902 divadelní stavební fond a o dva roky později se divadelní stavební výbor rozhodl zahájit stavbu městského divadla.

Ve vrcholu hlavního průčelí z poloviny 50. let minulého století zůstalo zachováno sousoší „Poezie vítězící nad Sfingou“ (1907) od sochaře Leopolda Kossiga. 

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *