Na území dnešní Černé louky se (po velké povodni) od roku 1880 navážela hlušina z dolu Karolina. Ostravské Karpaty, jak se haldám říkávalo, dosahovaly výšky až 25 metrů a zabíraly plochu o velikosti 5 hektarů a dotýkaly se plotu Strassmanova pivovaru.

Od roku 1917 se hlušina na haldy neukládala a na haldách byly vysázeny akáty. V roce 1928 byla na haldách vybudována horská dráha Tivoli.

V letech 1935-36 byly haldy ručně rozebrány a haldovina se použila při výstavbě silnic a železnic (např. trať Hranice na Moravě – Horní Lideč). Přesto do dnešních dní zůstala na území devíti metrová vrstva hlušiny. Odtud tedy výraz „Černá louka“.

Přečtěte si také:

FOTOGALERIE

Pohled na haldy na dnešní Černé louce přes Strassmanův pivovar, vlevo dole Vila Tereza (1900-1918)
↑ Pohled na haldy na dnešní Černé louce přes Strassmanův pivovar, vlevo dole Vila Tereza (1900-1918)
Pohled přes Ostravici na haldy na dnešní Černé louce v roce 1933
↑ Pohled haldy na dnešní Černé louce na začátku 20. století (v pozadí dnešní divadlo Antonína Dvořáka)
Pohled přes Ostravici na haldy na dnešní Černé louce v roce 1933
↑ Pohled přes Ostravici na haldy na dnešní Černé louce v roce 1933