Strassmanuv pivovar 1930 varna deital

Strassmanův pivovar v roce 1930, pohled na varnu

Malý ruční pivovar získal koncem roku 1857 do nájmu Markus Strassmann, židovský podnikatel z Lipníka nad Bečvou. Díky jeho podnikatelským schopnostem došlo k rozšíření výrobních možností městského pivovaru, který byl roku 1874 přeměněn na moderní parostrojní závod.

Pravovárečné měšťanstvo nestačilo moderním výrobním trendům a tak se po vleklých jednáních vyslovilo roku 1888 pro prodej městského pivovaru Markusi Strassmannovi.

Na jaře roku 1899 byl pivovar prodán svému nájemci. Začala další fáze rozšiřování a rozvoje. 

Tento dlouho očekávaný krok odstartoval zcela zásadní rekonstrukci a modernizaci pivovaru. Byla vystavěna budova nové varny o čtyřech nádobách od firmy Ringhoffer a dále chladírna s úplným strojním zařízením. Pohon byl zajištěn parním strojem o výkonu 60 koňských sil s dvěma záložními parními stroji menšího výkonu. Kotelna byla  vybavena 4 parními kotli. Dále firma barona Ringhoffera dodala sprchový aparát patent Weinigův, chladící štok, šrotovník a především ledové stroje systému Lindeho, tzn. umělé chlazení. 

Celé chladné hospodářství bylo kompletně uměle chlazeno, lednice se využívaly pro hostince a jako záložní. Pivovar byl dále vybaven sušárnou mláta, mechanizovanou umývárnou a stáčírnou sudů a lahví, skladištěm chmele, požahovnou na elektrický pohon a celý závod byl osvětlen systémem dvou elektrodynam. Tím se pivovar zařadil mezi vůbec nejmodernější závody v celé tehdejší monarchii. „Nový pivovar“ byl uveden do provozu po roce rekonstrukcí samozřejmě za plného provozu v roce 1890 a závod byl v podstatě přestavěn do té míry, že můžeme směle prohlásit vznik nového parostrojního pivovaru, třetího v pořadí v Pivovarské ulici

Citace z publikace Pivovarská historie Moravské Ostravy 2. část: Měšťanský pivovar v držení Strassmannů

V roce 1939 začala z důvodu společenských změn původně vlivná rodina ztrácet společenské pozice, ubývala odbytiště a výroba klesala. Pivovar se dostal do ztrát a nakonec připadl do rukou finančních institucí. 

V době Protektorátu vyskočil (hlavně díky vlastnictví německými bankami a přesunu výroby z Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě) výstav pivovaru až na 200 000 hl/rok. Po náletu v květnu 1945 však zůstal pivovar v neprovozuschopném stavu. K obnově výroby už zde nedošlo, avšak některé technologické sekce využíval několik let pivovar v Moravské Ostravě a v roce 1965 byl Strassmannův pivovar zbourán.

Stručná historie

18. století doložen Pivovar v původní ulici 41
1841 Stavební rozšíření pivovaru
1857 Nový nájemce pivovaru Markus Strassmann
1874 Přeměna na moderní parostrojní závod
1889 Prodej pivovaru Marku Strassmanovi
1892 Hlavní budova navýšena o jedno patro, stará část přeměněna na dělnickou kasárnu
1894 Výstavba moderní chladírny
1896 Výstavba nové plnírna láhvového piva
1897 Postaven nový komín
1899 Napojení pivovaru na železnici
1899 Pivovar přeměněn na akciovou společnost
1963 Rozhodnuto o demolici pivovaru
1965 Zdemolováno

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *