Klášter Milosrdných sester sv. Kříže III řádu sv. Františka

Budova kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka byla vystavěna pro Kongregaci Milosrdných sester firmou Františka Jurečka a Otokara Béma v historizujícím stylu v roce 1900. V roce 1930 prováděla úpravu fasády a průčelí ostravská firma bratří Špačků. V roce 1945 byla část budovy zabrána rektorátem Vysoké školy Báňské. Roku 1950 došlo k vystěhování řeholnic a celá budova sloužila pro potřeby rektorát Vysoké školy báňské. Nyní slouží budova jako rektorát Ostravské univerzity. 

Řád působil v Ostravě již od roku 1892. Řádové sestry pracovaly v nemocnici na Fifejdách, staraly se o vzdělání chudých děvčat (převážně z hornických rodin), a také vařily pro potřebné obědy. 

Původní účel budovy dnes připomíná průčelí v novogotickém stylu. V interiéru se dochoval dekorativně zdobený kazetový strop v druhém patře a částečně nástěnná malba od malíře Jana Obšila, zobrazující Krista s otevřenou náručí. Místnost původně sloužila jako kaple, během pozdějších úprav byla kaple přepatrována a prostor využit ke kancelářským účelům.

Zdroje a další informace: 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *