Evangelický hřbitov a kostel v Moravské Ostravě

Evangelický hřbitov v Moravské Ostravě byl založen roku 1858 u silnice z Moravské Ostravy do Vítkovic a fungoval až do roku 1921. V roce 1862 byl na hřbitově postaven kostel.

Trocha historie

Po provedení protireformace nezůstal, v kdysi zcela evangelické Ostravě, ani jeden evangelík. A tak tomu bylo, i přes vydaný toleranční patent, až do roku 1838, kdy je v ostravské kronice zmínka o jediném tehdejším evangelíkovi na území Ostravy. Spolu s růstem průmyslu v Ostravě a tím způsobeným přílivem nových osídlenců, začalo množství evangelíku v Ostravě narůstat. V roce 1855 je to 200 obyvatel a počet rok od roku stoupal. Tehdejší ostravští farníci dojížděli vlakem do Suchdolu, chodili pěšky do kostela v Dolních Bludovicích nebo se scházeli k domácím pobožnostem. V roce 1856 hledali evangelíci v Ostravě nějakou vhodnou místnost, kde by se mohli scházet k bohoslužbám, ale tu se jim nepodařilo najít. 

  • V roce 1862 bylo v Ostravě 500 evangelíků, v roce 1875 žilo v Ostravě 1500 evangelíků, v roce 1900 měl sbor 3000 členů a v roce 1901 bylo evangelíku již 4000.

Roku 1857 zemřel v Ostravě následkem úrazu ve Vítkovických železárnách syn evangelického pastora z Německa. Římsko-katolické duchovenstvo však prohlásilo, že městský hřbitov je pouze pro katolíky a nedovolilo mladíka v Ostravě pochovat. Pohřební průvod sice došel ke hřbitovní bráně, ta ale byla zamčená a tak se musel pohřeb odložit. Mrtvý byl později převezen do Suchdola a tam pochován. Tento čin vyvolal mezi ostravskými evangelíky veliké pobouření, a tak si dne 13. července 1857 na sborovém shromáždění schválili založení vlastního hřbitova.

Evangelický hřbitov

Za finanční pomoci Vítkovických železáren barona Salomona Meyera Rotschilda zakoupili evangelíci od Antonína Ausigrocha (majitele vodního mlýna v Ostravě) pozemek u silnice z Ostravy do Vítkovic, poblíž jámy Šalamouna. Oplocení hřbitova zaplatila Severní dráha a město darovalo deset tisíc cihel z vlastní cihelny na stavbu márnice. Přispěli také katoličtí obyvatelé Ostravy. Hřbitov byl v roce 1858 seniorem Sepéšym slavnostně odevzdán k užívání. Svěcení hřbitova se účastnil také značný počet katolíků.

Poslední pohřeb se na hřbitově uskutečnil 26. listopadu 1921 a o deset let později dne 26. listopadu 1931 byl hřbitov definitivně zrušen.

  • Výměra hřbitova činila 8245 m2.
  • V roce 1877 byla na hřbitově postavena nová márnice.
  • V roce 1893 nebylo povoleno rozšíření hřbitova z důvodu blízkosti domů a plánovaného zastavění Vítkovické ulice (Přítel dělníků, 10.12.1893)

Evangelický kostelík

Po zřízení kostela rostla také touha po postavení vhodného místa k bohoslužbám. V roce 1859 bylo schváleno, že bude na hřbitově postaven kostel. Mezi ostravskými evangelíky se začaly konat sbírky a roku 1860 bylo vybráno již 2.000 zlatých. Začalo se pracovat na plánech a rozpočet počítal s cenou stavby ve výši 6.000 zlatých, kterou pomohla evangelíkům nashromáždit až Nadace Gustava Adolfa v Lipsku. Na jaře roku 1862 začala firma Josefa Krause z Moravské Ostravy se stavbou a v říjnu téhož roku bylo hotovo. Kostelík byl za veliké účasti slavnostně vysvěcen 30. října 1862.

Stavba kostela byla provedena v historizujícím novorománském slohu. Kostel byl zhruba 17 m dlouhý, 10 m široký, s věžičkou a zvonicí, a vešlo se do něj 250 až 300 lidí. Rozpočet na stavbu byl překročen o čtyři tisíce, takže kostel stál 10.000 zlatých.

V roce 1878 byl kostel vybaven varhanami firmy Rieger, které byly 2. července 1878 vysvěceny. Ke svému 25. jubileu byl v roce 1886 kostel rekonstruován, mmj. byly přidány dva krásné skleněné lustry o 18 svících. Roku 1888 byly na pavlači postaveny nové lavice pro 40 lidí. Kapacita kostel však stále nestačila a tak bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela v centru Ostravy.

Poslední bohoslužba se v kostelíku konala o osmé hodině ranní 1. listopadu 1907, tedy v den, kdy byl slavnostně otevřen nový evangelický kostel na Českobratrské ulici. Po otevření nového kostela sloužil starý kostelík jako hřbitovní kaple a v roce 1925 byl zbourán. 

Evangelický hřbitov a kostel na dobové mapě
Evangelický hřbitov a kostel na dobové mapě
Evangelický hřbitov na dnešní Vítkovické ulici (mapa z roku 1864 se zakreslenými změnami k roku 1907)
Evangelický hřbitov a kostel na mapě z roku 1864, na které jsou zakreslené změny k roku 1937

Zdroje a další informace: 

FOTOGALERIE

Evangelický kostelík a dnešní Vítkovické ulici
Evangelický kostelík a dnešní Vítkovické ulici

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *