Kostel Krista Krále je jednolodní stavba se sedlovou střechou a věží s jehlanovou střechou, dostavěná v roce 1929 jako první kostel ve Svinově.

Historie kostela se začala psát v roce 1911, kdy byla ustanovena Kostelní jednota svatého Jana a Pavla. Ta měla za úkol připravit podmínky pro stavbu nového svatostánku.

Kostel samotný se začal budovat v roce 1928 a dokončen byl o rok později. Dne 9. listopadu 1931 pak byla ve Svinově ustanovena samostatná farnost.

Zdroje a další informace: