Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Jednolodní novogotický kostel byl postaven v letech 1896-1899 opavskou firmou K. Kerna a K. Bluma podle projektu vídeňského architekta Camilla Sitteho.


Obyvatelé Přívozu chodili do kostela svatého Václava v Moravské Ostravě, ale toužili po vlastní farnosti. Tyto touhy navíc umocňovala snaha o povýšení na město. V dubnu 1890 byl ustanoven spolek pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval známý vídeňský architekt Camillo Sitte. Kostel měl být původně dostavěn v roce 1898 na památku padesátileté vlády císaře Františka Josefa I., dokončení se však o rok protáhlo.

Neorientovaná stavba je 36,43 m dlouhá a 27 m vysoká. Použit byl historizující sloh novogoticko-románský. Půdorys je tvořen lodí ve tvaru kříže, do níž je vepsána oválně protáhlá rotunda. Po obou stranách jižního průčelí kostela tvořeného pavlánem stojí 67 m vysoké věže v gotickém stylu. Ve věžích jsou zavěšeny celkem tři ocelové zvony z roku 1921 vyrobené Vítkovickými železárnami, které nahradily původní pětici zvonů ze zvonoviny. 

Slavnostní vysvěcení se konalo 15. srpna 1899 na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Obřad řídil olomoucký arcibiskup Theodor Kohn a jako zástupce císařské rodiny se ho zúčastnil arcivévoda Evžen. 

Camillo Sitte navrhl také interiér kostela. Původní barevná okna s obrazy Panny Marie byla během války zničena a již nebyla obnovena. Hlavní oltář z roku 1926 je v pseudogotickém stylu. Přední spodní část je z bílého kararského mramoru, zatímco zadní část je pískovcová. Původní oltář však byl dřevěný. V retabulu je obraz Neposkvrněného početí Panny Marie od malíře Františka Ženíška, který daroval olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. V oltáři jsou umístěny ostatky svatého Bartoloměje, Fruktuosa a Longina. V chrámové lodi se nacházejí ještě dva vedlejší oltáře, každý u bočního vchodu. Kazatelna s přístřeškem je dřevěná.

Zdroje a další informace: