Periodický tisk historické Ostravy

Přehled denního, týdenního a jiného periodického tisku, vycházejícího v Ostravě nebo se Ostravy týkají.

1860s

Opavský Besedník, zábavný a poučný týdenník pro lid moravský
Vašek, A. Lepař, J. Pečenka, V.
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:1f3c8570-6ad2-11de-bd9b-0013d398622b

Moravská orlice
více vydavatelů
–> https://www.digitalniknihovna.cz/uuid:02203ad6-32f0-11de-992b-00145e5790ea

1870s

Local-Anzeiger für Mähr.-Ostrau und Umgebung
Mähr.-Ostrau: Heinrich Plaschil, 1875 – 1878 / Prokisch, E. Weyrich Witwe, H. Feissinger
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:72236c30-b21e-11dd-bf76-0013d398622b

Opavský Týdenník
Jan Zacpal, 17.9.1870 – 30.6.1883 / Rudolf Hill, 4.7.1883 – 22.2.1902 / Antonín Otahal, 26.2.1902 – 8.4.1911 / Václav Hans, 12.4.1911 – 1912 / E. Weyrich a rodina, Matice opavská
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:0b5ecf50-7d88-11dd-b39f-0013d398622b

1880s

Věstník vládní pro školy obecné v markrabství Moravském
Brno: c. k. zemská školní rada, 1883 – 1920 / Carl Winiker, Mor. akc. knihtiskárna
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:5bf65150-6cb3-11e0-b16c-0013d398622b

PŘÍTEL DĚLNÍKŮ, týdenník pro zábavu a poučení dělníků a jich rodin
Moravská Ostrava: František Wattolik, 15.7.1888 – 1894
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:a8c2bc50-b5a5-11df-a603-0013d398622b

Arbeiterfreund, Wochenblatt zur Unterhaltung und Belehrung für Arbeiter und deren Familien
Moravská Ostrava: František Wattolik, 1883 – 1884
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:50a6e7f0-af59-11df-8e81-0013d398622b

1890s

Noviny PrácePRÁCE, politický týdenník pro dělnictvo
Moravská Ostrava: Julius Kittl, 1891-1898
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ddb47a60-0132-11e0-b5e3-0013d398622b

OSTRAVSKÝ OBZOR, dříve Ostravice a Radhošť
více vydavatelů (mmj. František Tůma)
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:90c54bf0-0272-11de-b2f2-0013d398622b

Ostrauer Zeitung
Mährisch Ostrau: Julius Kittl, 1889-1939
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:61e9e67f-dc04-4c53-a4c2-4550f140c1ca
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:0bee6093-b8d3-41fc-a505-75b4b7f506d8 /R. 26/

NOVÝ DUCH ČASU
Ostrava- Vítkovice: Ferdinand Satory, 1899-1899
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:4c2ec881-fd2a-471f-aa3a-d970835c0f93

DUCH ČASU, orgán sociálně demokratický
Ostrava: Jan Prokeš, 1900
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:2dcae7de-2fcc-4443-8c80-5ea63c4ddebb

Moravsko-slezský DUCH ČASU, orgán sociálně demokratický
Ostrava: Jan Prokeš, 1900-1903
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:30539411-a049-4bf1-8702-f16f2cb01038
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:6209142b-e2c2-4853-963a-f6cb1a40ad6c

Ostrauer Tagblatt, Organ für Mährische Ostrau, Witkowitz, Přiwoz und Umgebung
Mährische Ostrau: Ernst Hebling, 1900-1908
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:298573e0-2d16-416d-9e45-d35b42723e7d

OSTRAVICE, týdenník ku hájení zájmů české národnosti na Ostravici
Eduard Palkovský, 1893 – 12.8.1893 / Antonín Otahal, 19.8.1893 – 21.10.1893/ Čeněk Zapletal, 28.10.1893 – 25.9.1897 / Julius Kittl / Arnošt Hebling
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ad861d50-f458-11dd-9354-0013d398622b

Mährisch-schlesischer Grenzbote
Mährische Ostrau: Reinhard Prokisch, 1876-1899
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:09f6dceb-582a-44d0-adaf-ba1072010fb1
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:f69917a3-40fb-421b-89cf-6a671169b188

Spravedlnost, časopis hájící politické a hospodářské zájmy tříd pracovních
Vítkovice: Jindřich Šimurda, 1895-96 / Vítkovice: Edv. Boleslav Vondřich, 1896-98 / Julius Kittl Kramář a Procházka Gustav Axtmann B. Grund, V. Svatoň Josef Vrla Julius Kittl
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ac2f46c0-e6ed-11dd-8f5f-0013d398622b

Radhošť, politický čtrnáctidenník
F. Tůma, 1894-97, Lambert Klabusay, Kramář a Procházka, Julius Kittl, Jindřich Novosad
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:7b051a20-f688-11dd-83a3-0013d398622b

* Ostravský poledník (neveřejné z licenčních důvodů)
Moravská Ostrava: [Lidová knihtiskárna, kom. spol. Moravská Ostrava], 1931-1932
https://kramerius.svkos.cz/uuid:b48f3e3d-7dbb-4187-8d87-f12129bd64b3

* Poledník (neveřejné z licenčních důvodů)
Moravská Ostrava: [Lidová knihtiskárna, kom. spol. Moravská Ostrava], 1932-1933
https://kramerius.svkos.cz/uuid:b9adf052-778c-4215-9c43-cea54b0e5f82

1900s

Ostravský kraj
Moravská Ostrava: Bol. Pavlík-Sychra, 1906-1919
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ee70eeca-9c36-43ea-9894-b54b372bf87d

Horník Odborný list, hájící zájmy svazu báňského dozorectva
Svaz báňských dozorců v Moravské Ostravě/ Svaz báňských úředníků v M.O./ knihtiskárna Birgus a Riedl v Přívoze / knihtiskárna a knihárna Josefa Fibingera v Orlové / Všeob. nakl. novin, z. sp. s obm. ruč. v Přívoze
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:48947ca0-e6db-11dd-9581-0013d398622b

Moravsko-slezská revue
Otakar Skýpala 1905-07, Revue Moravsko-slezská, 1907 – 1909, Vydavatelské družstvo Moravsko-slezské Revue, spol. s r.o., 1910 – 9.1916, Birgus a Riedl v Přívoze, Karel Birgus, Eduard Kalous, Pokorný a spol. v Brně
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:3f6cf6d0-e6f3-11dd-9208-0013d398622b

OSTRAVAN, neodvislý list ku hájení zájmů českého lidu na Ostravsku, Místecku, Kravařsku a Valašsku
Moravská Ostrava: František Sokol Tůma, 1901 – 1912 / Rudolf Vichnar, Jindřich Novosad, Birgus a Riedl
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:19441210-0139-11e0-bf0f-0013d398622b

1910s

Besedy Slezského venkova
Moravská Ostrava: [s.n.], 1912-1919
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:edb9fa0e-0d4d-45eb-b5d9-a760a46b6fae

Nový deník
V Moravské Ostravě: Vydavatelské družstvo časopisu Ostravský kraj, 1919-1920
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ef904fc3-6b85-4229-b9d8-5feff8ebc74d

Velká Ostrava, časopis českého lidu
Družstvo Český socialista, 1919-1920
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ce4468a4-6142-4d0c-b351-330aa39c317a

Výroční zpráva česk. státního gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok
Mor. Ostrava: České reálné gymnasium, 1919-1948
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:a43c6e06-dec2-4772-8891-3a10fbab8b59

OBRANA SLEZSKA
více vydavatelů
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:137a2b60-01ef-11e0-a1dd-0013d398622b

1920s

Zprávy mor.-ostravské spořitelny
Moravská Ostrava: Mor.-Ostravská spořitelna, 1929-1933
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:e983defb-72f2-4f5a-a05e-da3cedeaa19b

Jednotář, věstník VIII. kraje Dělnických tělocvičných jednot
Moravská Ostrava: 8. kraj Dělnické tělocvičné jednoty, 1920-1939
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:889f8b6d-c225-4237-92df-4ba6784038e9

Ostravský dělnický denník, list České sociálně-demokratické strany dělnické na Ostravsku
Ostrava: Zemský výkonný výbor České soc. dem. strany dělnické v Moravské Ostravě, 1918-1919
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:d9534771-7f12-465a-9c5e-69c25e413ee4

Černá země, časopis lidově výchovný
Moravská Ostrava: Kulturní rada pro širší Ostravsko, 1924 – 1938 Lidová knihtiskárna (Štěpánek a sp.)
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:57a769c0-7a73-11dd-a479-0013d398622b

* Rudý kraj, Týdeník Čsl. SDS dělnické pro Ostravsko a Těšínsko (neveřejné z licenčních důvodů)
Moravská Ostrava: Výkonné výbory 2. a 4. kraje čs. soc. dem. strany dělnické, 1921-1925
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:bb93b72c-5d76-405e-8632-51d2bc2b8a1f

* Ostravsko, neodvislý pokrokový orgán župy ostravské (neveřejné z licenčních důvodů)
Mor. Ostrava: Ludvík Bartoš, 1926-1926
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:c6c5dd36-58e6-40b2-87ed-f442484cef85

* Náš kraj, časopis čs. soc. dem. strany dělnické XIV. župy (neveřejné z licenčních důvodů)
Moravská Ostrava: Župní výk. výbor soc. dem. čs. strany dělnické, 1925-1934
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:3c777bfa-5f1b-4226-83df-6ef035d3ce1b

* Palcát, týdeník národní církve československé pro Sl. a pohraniční Mor. (neveřejné z licenčních důvodů)
Slezská Ostrava: [s.n.], 1922-1940
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:0ed8bc80-a9d4-41f5-8fa7-03a805e1b0e5

1930s

Zpravodaj Sokola Mariánské Hory (1936-1949)
Ostrava-Mariánské Hory: Tělocvičná jednota Sokol, Mariánské Hory-Ostrava, 1936-1949
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:f5919201-12aa-48ba-8241-79226d1aea8b

Zpravodaj Sokola Vítkovice
Ostrava: Tělocvičná jednota Sokol, Vítkovice-Ostrava, 1936-1940
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:fc46c1e3-41ef-49fd-bd7b-e8d252f02293

Havířská neděle
Moravská Ostrava: Josef Filgas, 1937-1938
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:b95ad378-90fe-40eb-86b3-ca2bd0a10b09

Ostravská neděle
Moravská Ostrava: Josef Filgas, 1939-1940
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:b88e9b0a-c2fb-4a5d-9f65-aee2956125b9

* Pochodeň, orgán pro sjednocení pracujícího lidu
Moravská Ostrava: Josef Pergl, 1932-1937
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:dbc19c9f-53f0-4eef-b005-24b6ea4c5194

* Ostravský havíř, zájmový, informační a reportážní list báňského průmyslu a všech jeho zaměstnanců
Moravská Ostrava: Adolf Holáň, 1939-1939
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:d41e3804-b72a-4df2-88dc-71b3468773b4

* Nový deník (neveřejné z licenčních důvodů)
Moravská Ostrava: Lidotisk, 1938-1938
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:a09647de-7925-4372-8677-60fb7ebed466

* Denní noviny (neveřejné z licenčních důvodů)
Moravská Ostrava: Lidotisk, 1938-1941
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ba07ba6c-3b24-43a1-9999-b08705138fbe

* Národní směr (neveřejné z licenčních důvodů)
Moravská Ostrava: B. Janoušek, 1937-1938
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:dba2a369-80fe-4bd3-b817-f96da9654e1f

* Mährisch-schlesische Landeszeitung (neveřejné z licenčních důvodů)
Mährische Ostrau: Böhmisch-mährische Verlags- und Druckerei, 1939-1945
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:f85ae6fd-cb32-4023-8b53-71facd3e332f

1940s

Věstník Ostravského kraje, list krajského národního výboru v Ostravě
Ostrava: KNV, 1949-1950
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:b2df0b14-257e-4a24-8d2a-9d492b143cfe

Rodná země slovem i obrazem
Moravská Ostrava: Josef Filgas, 1941-1941
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:a992b170-9d9d-4fd7-bfd4-d30254def260

1950s

 * Ostravský kraj, časopis KNV v Ostravě pro funkcionáře, zaměstnance a spolupracovníky lidové správy (neveřejné z licenčních důvodů)
Ostrava: KNV, 1950-1960
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:c80346db-8ad0-4a48-a6c4-23de798db59d

1960+s

* Severomoravský kraj, časopis národních výborů (neveřejné z licenčních důvodů)
Ostrava: Krajský národní výbor, 1960-1962
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:abee0256-14db-4872-8591-00a51c7b2f9c

* Moravskoslezský večerník (neveřejné z licenčních důvodů)
Ostrava: rada MěstNV v Ostravě, 1968-1969
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:ecc4eca5-6918-4c86-948b-266f9c86fd79

* Literatura Ostravska v roce (neveřejné z licenčních důvodů)
Ostrava: ZV ROH záv. 1 VŽKG, 1976-1979
–> https://kramerius.svkos.cz/uuid:c9a1a8c1-0d39-445b-9066-6b060722a232