Ze života: Zdravotní prohlídky ostravských budov

Dle ,,Ostr. Ztg.“ konány c. k. okresním hejtmanstvím Místeckým v Moravské Ostravě a Přívoze 2. t. m. zdravotní prohlídky různých usedlostí zejména hromadných nocleháren, jichž výsledek vůči hrozící choleře přímo děsným nazván býti může.

Závěry zdravotní komise, Opavský týdeník 6.8.1892
Závěry zdravotní komise, Opavský týdeník 6.8.1892 (kliknutím zvětšíte)

V městě samém činěny v různých domech zasloužené výtky a uložena majetníkům bezodkladná náprava. Šenkovna hospody „u pošty“ nalezena v takovém stavu, že hospoda úředně uzavřena býti musela. Z města odebrala se kommisse do více domků Vítkovickým těžířům náležejících, kde shledány vlhké a špinavé byty. Konstatováno, že lidé byty ty obývající nebyli si toho ani vědomi, v jak bídném stavu jich obydli se nalézala; naslovovzaté osoby ujišťují, že stav jejich jest takový, že lidé je obývající úplně čich ztratili. Patrně ředitelství o stavu bytů těch nebylo zpraveno, neboť nedá se ani mysliti, že by to bylo trpělo a lze očekávati, že ihned náležité kroky ve věci té podnikne. Kommisse prohlédla pak ještě byty v cihelnách Loeweho a Vítkově. Baráky tyto byly v takovém stavu, že okamžitě vyprázdněny a uzamčeny býti musely. O ubytování vyklizených dělníků musí se majetníci baráků postarati; baráky staré pak musí býti strženy a nové jen s povolením živnostenských úřadů postaveny.

V noci na to od půl 12. do 3. hodin ráno prohlížela kommisse více nocleháren v Přívoze. Kommisse sestávala z pp. okresního hejtmana M a s l o w s k é h o, starosty M ü l e r a, c. k. okr. lékaře dra. L u r y h o a obecního lékaře dra. H e r r a; kommissi provázeli dva četníci a strážník. V Krausově kolonii prohlédnuto více domů a výtky nalezené oznámeny majetníku dru. Krausovi, který se musí o náležitou čistotu atd. postarati. 

Ve Foersterově hostinci nalezla kommisse přímo hrozné poměry. Na stolech a pod nimi, na lavicích, na holé podlaze spalo nesčetných spáčů a stav čistoty v místnosti nedá se vůbec popsat. V kuželně nalezeni spící lidé a na půdě v komoře asi 20 čtver. metrů velké leželi lidé co půl metru nad sebou napěchováni, takže při otevření komory strážník se zpátky potácel, maje lidi v ní spící za mrtvoly a nikoliv živoucí bytosti. Více než šedesát osob spalo v této komůrce! Udali, že pracují ve Lhotce na vodovodu severní dráhy. Komůrka i šenkovna jak se samo sebou rozumí byly hned vyprázdněny a úředně zapečetěny. Karakteristické jest, že majetník hostince byl po více let policejním kommissařem a dosud čestný úřad radního v obci zastává.

— V baráku Weiszově nalezeni mužové a ženy, mladíci i děvčata, pospolu spící. — V hostinci „u císaře Rakouského“ nalezeny místnosti nevyčištěné a stáje koňské i kravské pro italské dělníky za noclehárny upravené. — Z několika těchto kommissních vyšetření vychází nezvratné najevo, že pří zavlečení cholery do Ostravy neb Přívozu místa tato stala by se nebezpečným ohniskem nákazy, která by se odtud po celém okolí rozšířila. C. k. okresnímu hejtmanství v Místku, z jehož iniciativy zdravotní prohlídky tyto vykonány, náleží za obezřelost a pečlivost, kterou tímto činem najevo dalo, jakož i za další rázná opatření zákonitá v té příčině vykonaná dík veškerého obyvatelstva, kteréž očekává, že politický úřad s největší přísností a bez ohledů na stávající poměry na cestě nastoupené pokračovati bude a zákonitým předpisům náležitou platnost zjedná na celé čáře.

Zdroj: Opavský týdeník 6/8 1892, msvk.cz