Krausova kolonie o 21 obytných domech se rozkládala po pravé straně Nádražní ulice vedoucí k Přívozu směrem k mlýnskému náhonu a starému hřbitovu. Soukromá dělnická kolonie byla postavena Josefem Krausem (1828-1881) v letech 1872-1880 a zdemolována v roce 1910.


Dnes bychom prostor Krausovy kolonie vymezili ulicemi Českobratrská, Nádražní, Mlýnská a Milíčova. Šlo o jednu z nejhorších ostravských kolonií, za což mohl jak nízký standard bydlení spolu s otřesnými hygienickými podmínkami, tak sociální skladba obyvatelstva. V roce 1900 byla kolonie domovem pro 724 obyvatel, téměř 2,5% tehdejší populace Mor. Ostravy. Vedle sebe zde žili dělníci, sociální outsideři a také různé kriminální živly. 

V roce 1910 nechal tuto kolonii zdemolovat syn stavitele Josefa Krause, Dr. Karel Kraus (1866 – 1919), za účelem uvolnění stavební plochy pro soubor nových činžovních domů. 

Přízemní obytný dům na Nádražní ulici č. 385
Přízemní obytný dům na Nádražní ulici č. 385

Tehdejší noviny Přítel dělníků ve vydání z 8. března 1891 uvádí, že dům č. 385 na Nádražní ulici, „…náležející panu Karlu Krausovi, chová v sobě ne méně než 201 obyvatele. Podotknouti se sluší, že dům tento jest jen přízemní, nikoliv patrový. Bydlí v něm oboje pohlaví rozličného stáří, čtvero národnosti (Češi, Poláci, Němci a Maďaři), trojího náboženského vyznání (katolíci, evangelíci a Židé), většinou horníci a hutní dělníci. Má nejvíce obyvatel ze všech domů v městě…“ Přítel dělníků, 8/3 1891

 

Zdroje a další informace:

Dobové fotografie Krausovy kolonie

Krausova kolonie, pohled od Nádražní ulice směrem k Přívozu
Krausova kolonie s domem č.p.385 v popředí, pohled od Nádražní ulice směrem k Přívozu
Krausova kolonie, pohled z Českobratrské ulice směrem k Fifejdám
Krausova kolonie, pohled z Českobratrské ulice směrem k Fifejdám (ve výřezu kolonie z opačného úhlu pohledu)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *