Dne 13. listopadu 1920 se konal od 14 hodin ve Slezské a Moravské Ostravě pohřeb hornického vůdce Petra Cingra.


Petr Cingr, t.č. senátor, zemřel ve Vídni 4. listopadu. Noviny České slovo informovaly, že se 10. listopadu konal pohřeb senátora v Ottakringu. Po provedení smutečních obřadů byly ostatky nebožtíka převezeny vlakem z vídeňského severního nádraží do Moravské Ostravy.

V zasedací síni radnice ve Slezské Ostravě byla rakev vystavena na smutečním katafalku, u kterého stáli čestnou stráž členové Dělnické tělovýchovné jednoty a horníci s rozžatými kahany. V den pohřbu se ke katafalku přišly poklonit tisíce lidí z celého ostravského a karvinského kraje. Po 14 hodině zazněl smuteční pochod z Fibichovy Nevěsty a operní sbor zazpíval Piskáčkův Smuteční Sbor. Následně se vydal smuteční průvod ze Slezské Ostravy k městskému hřbitovu v Moravské Ostravě. V čele průvodu šli krojovaní členové Dělnické tělocvičné jednoty a praporečníci dělnických, družstevních a odborových spolků. V průvodu bylo neseno přes 70 praporů dělnických spolků a cesta ke hřbitovu byla lemována špalírem dělnických organizací.

V den pohřbu byl pracovní klid – v dílnách, továrnách a na dolech se nepracovalo, obchody a živnosti byly zavřeny. Na dolech byly vyvěšeny černé prapory. Po smutečních projevech a zpěvech se na rozloučenou rozezněly sirény z ostravských dolů. Pohřbu Petra Cingra se účastnilo více než 100 tisíc lidí. Byl to pohřeb, který Ostrava do té doby nepoznala. 

Celý pohřeb i projevy nad hrobem byly důkazem velké úcty a vážnosti Petra Cingra. Před majestátem smrti nad jeho hrobem ustoupily do pozadí národnostní i politické rozpory a projevy vyzněly vesměs v touhu, aby dělnictvo pokračovalo jednotně v práci a boji, kterému Cingr zasvětil celý svůj život.

Zdroje a další informace:

  • Lidové noviny, 9.11.1920
  • Rudé právo, 09.11.1920
  • České slovo, 11.11.1920
  • Venkov, 11.11.1920
  • Český směr, 13.11.1920
  • Rudé právo, 13.11.1920
  • Český deník, 14.11.1920
  • Nová doba, 14.11.1920
  • Tribuna, 14.11.1920
  • Hlas lidu, 16.11.1920

Foto pohřebního průvodu v úvodu: Slezské zemské muzeum

Pohřeb Petra Cingra v novinách, Rudé právo 13.11.1920
↑ Pohřeb Petra Cingra v novinách, Rudé právo 13.11.1920
Pohřeb Petra Cingra, foto: https://encyklopedie.ostrava.cz/
Pohřeb Petra Cingra, foto: https://encyklopedie.ostrava.cz/