Drobná dráha Vítkovice – Zábřeh-Pískové doly

Drobná dráha Vítkovice – Pískové doly byla poslední městskou drahou, vzniklou za Rakouska-Uherska. Majitelem dráhy o stavební délce 3,905 km bylo Vítkovické horní a hutní těžířstvo.Kolejová trať sloužila především pro nákladní dopravu slévárenského písku z dolů v Zábřehu do areálu železáren, kromě toho z dráhy odbočovala i vlečka do zábřežské cihelny dlouhá 667 m. A samozřejmě sloužila trať i osobní dopravě.

Postavit dráhu se povedlo až na třetí pokus. První pokus nevyšel z důvodů nedostatku financí a nedohody mezi Společnosti brněnských místních drah a Vítkovickým hutním a horním těžířstvem (dále Vítkovice). Druhý pokus z iniciativy majitele zdejších pískových dolů Ignatze Goldbergera také nevyšel, mimo jiné z důvodu jeho úmrtí v roce 1908. Dědicové Ignátze Goldbergera ve stejném roce pískovnu prodali Vítkovicím.

Dne 10. října 1912 obdržely Vítkovice koncesi „na stavbu a provozování normálně rozchodné železnice z Vítkovic do Zábřehu na parní pohon.“ Součástí koncese byl závazek zahájit stavbu linku ihned a do roku dokončit. Licenční doba byla stanovena na 60 let.

Na základě požadavků obce Zábřeh byla na této trati od 3. července 1913 zavedena také pravidelná osobní přeprava. Výchozí bod trasy byl přímo před sídlem Vítkovických železáren. Jízdné činilo v celém úseku dráhy 20 haléřů v II. třídě, 14 haléřů ve III. třídě. Dopravu zajišťoval třínápravový parní vůz systému Komarek. Později se pro tuto dráhu a také elektrické tramvaje VŽ vžilo lidové označení Komárek. Od roku 1934 byla trať elektrifikovaná. 

Přečtěte si také:

Po zániku pískových dolů se snížila důležitost této tramvajové trati. Tramvaje byly nahrazeny autobusy a dráha tak byla 1. října 1964 zrušena. 

Po trati zůstalo v místech jejího vedení několik viditelných pozůstatků, například telefonní skříň, opěrná zeď u zastávky Pískové doly, a po navazující vlečce v ulici Říční pak starý betonový most a opětné zdi. Od roku 2021 je na místě konečné stanice stylizovaný Památník tramvajové dráhy do Pískových dolů.

Reportáž Českého rozhlasu:

Zdroje a další informace: 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *