V roce 1900 si zřídil cukrář Isidor Zuckermann v Ostravě na Těšínské ulici malou výrobnu kanditů a orientálního zboží, které rozprodával hlavně na trzích. V roce 1905 rozšířil sortiment o pečené cukrářské výrobky a začal obchodovat s čokoládou.


V dílně na Mostní ulici 15 (dnes ulice 28. října) č.p. 548 zaměstnával deset dělníků. V roce 1911 zavedl do výroby elektrické stroje. V roce 1913 součástí dílny byla pekařská pec se šesti troubami, míchačka, mlýnek, šlehač, sušák a sporák k přípravě sirupů. // (Kostelní gasse 3 ? v roce 1904, Mostní 15 v roce 1910) 

Nová výrobna

Za získané peníze zakoupil v roce 1914 tiskárnu Hebling v Ostravě na Kostelní ulici čp.101 a začal zde budovat tovární výrobnu. Od roku 1917 umístil podnik do prvního patra, v přízemí byla tiskárna Adolfa Lusera. V roce 1919 začal v malém množství vyrábět čokoládu a čokoládové výrobky. V továrně zaměstnával asi 15 dělníků. Počátkem dvacátých let 20. století zakoupil nové strojové vybavení a výrobu postupně rozšiřoval o další druhy čokoládového zboží.

Dne 26. září 1922 byla firma zapsána v němčině u Krajského soudu v Moravské Ostravě pod názvem ZETT, Chokoladen und Zuckerwarenfabrik I. Zuckermann. Na konci roku 1925 rozšířil výrobní provoz i do přízemí domu, kde dosud sídlila tiskárna a v roce 1927 nechal přistavět další patro. Celá budova tak získala funkcionalistický vzhled. 

Pohled na budovu továrny Zett v roce 1922
Pohled na budovu továrny Zett v roce 1922

Výroba se úspěšně rozrůstala, takže v roce 1928 zakoupil objekt Likérky v Sokolovské třídě, kam postupně přesouval část výroby (k celkovému přesunu nedošlo vlivem okupace a následně druhé světové války). V této době firma zažívala největší rozkvět. V roce 1928 zaměstnával Isidor Zuckermann v rodinném podniku 200 dělníků, převážně ženy, a v sezoně vzrostl jejich počet na 300. Týdenní plat se pohyboval v rozmezí 120 až 160 Kčs. Český název Zett, továrna na čokoládu a cukrovinky I. Zuckermann byl zapsán 28. dubna 1928.

V roce 1935 celkový obrat činil 5 milionu korun. Hospodářská krize se podniku výrazně nedotkla.

Druhá světová válka

Zuckermanovi byli Židé, v roce 1930 se při sčítání lidu dobrovolně přihlásili k německé národnosti. Celá firma byla rodinným podnikem a mělo to tak i zůstat. Podle závěti z roku 1928 měl po úmrtí majitele přejít podnik do rukou jeho dětí. Po smrti Isaka Zuckermana 4. dubna 1939 převzali dědicové firmu a vytvořili veřejnou obchodní společnost, která byla zapsána do obchodního rejstříku 29. dubna 1943 se zpětnou platností k 31. říjnu 1940.

Dne 29. prosince 1939 byla na firmu uvalena nucená správa. Treuhänderem, tj. nuceným správcem se stal bývalý zaměstnanec firmy a příslušník NSDAP Němec Ludwig Lorenz. Dne 24. srpna 1943 byl vystřídán Walterem Pindurem, majitelem firmy Kirchhof a Pindur, továrna na cukrovinky a čokoládu v Opavě. Dne 6. října 1944 Walter Pindur odkoupil továrnu ZETT a stal se jediným majitelem továrny. Ke konci druhé světové války se zde také vyráběly sklíčka do plynových masek.

Konec války byl pro továrnu zničující. Budova dostala přímý zásah 500 kg pumou a byla značně poškozena dělostřeleckou palbou. Strojní vybavení bylo odvezeno do Německa, sklady vyrabovány a při osvobozovacích bojích byla těžce poškozená i zbylá strojní zařízení. 

Poválečné období 

Po ukončení druhé světové války byla továrna zkonfiskována a dána pod národní správu, národním správcem byl Vilém Vašek. Během roku 1945 byla výroba obnovena, pracovalo zde 150 zaměstnanců, kteří založili zaměstnanecké výrobní družstvo Družstevní továrna na kakao, čokoládu, cukrovinky a trvanlivé pečivo s.r.o. v Ostravě. Družstvo bylo zapsáno 18. února 1946. V roce 1947 se pokusil získat firmu ZETT zpátky do vlastnictví jediný přeživší člen rodiny Zuckermannů, Julius spolu s lékařem MUDr. Erichem Steinerem (manžel Pavly Zuckermanové. Majetek nebyl navrácen. Dne 28. února 1948 byla firma začleněna pod Československé čokoládovny, n.p. Praha a od 23. prosince 1948 pod Slezský průmysl jemného pečiva, n.p. Opava.

V březnu 1949 byl podnik zlikvidován. Budova firmy ZETT včetně zaměstnanců přešly pod Oděvní průmysl n.p. Prostějov. Budovy byly přestavěny pro výrobu konfekce.

Výrobní sortiment

Počáteční výroba se odvíjela od výroby kanditů (tvrdý bonbon ze sirupu a sacharosy) a orientálních cukrovinek. Od roku 1905 výroba byla rozšířená o pečené cukrářské výrobky a obchod s čokoládou. V roce 1919 začal vyrábět čokoládu. Začátek dvacátých let 20. století byly hlavním výrobním sortimentem vánoční kolekce a čokoládové figurky (téměř 60%). Hlavní odbytiště zboží bylo na Slovensku. 

Během druhé světové války se v továrně vyráběly poživatiny a ke konci války zde byla zavedena výroba sklíček do plynových masek. V závěru roku byly stroje vyvezeny do Německa a v době osvobozovacích bojů sklady vyrabovány.

Během toku 1945 se podařilo obnovit výrobu v devastovaném podniku. Byly vyráběny různé deserty s jemnou náplní, fondantové cukrovinky, fourée, dragée, kandity, karamely a jiné výrobky. V rámci akce UNRRA byly družstvu dodány kakaové boby. Od roku 1947 byla zahájená výroba čokolády a kakaa.

Zdroje a další informace:

Úvodní obrázek: firemní veduta z třicátých let 20. století, reprodukce z knihy Ostrava, město uhlí a železa z roku 1947

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *