Silniční most přes železniční trať na Českobratrské (tehdy Marxově) ulici byl uveden do provozu 17. listopadu 1934 za účasti starosty města Jana Prokeše a dalších významných osob tehdejší doby. Nový most umožnil mimoúrovňové křížení s železniční tratí Frýdlantské a báňské dráhy.

Silniční most na modelu Ostravy z roku 1985
Silniční most na modelu Ostravy z roku 1985

Zdroje:

Faktografické údaje čerpány z : https://encyklopedie.ostrava.cz/