Česká měšťanská škola U kostela

První měšťanská škola ve Slezsku, zvaná U Kostela, byla zřízena na základě výnosu ministerstva kultury a vyučování ve Vídni ze dne 23. srpna 1901.

Budova byla vystavěná v letech 1901-02 v prostoru dnešní Hřivnáčovy ulice mezi kostelem sv. Josefa a tehdy fungujícím Dolem sv. Trojice. Mimo měšťanské školy chlapecké zde působila také Obecná škola chlapecká a Česká měšťanská škola dívčí, později také Živnostenská škola pokračovací pro výchovu řemeslnického dorostu. 

V roce 1903 se na budově školy začaly projevovat škody způsobené důlní činností. V roce 1930 byla škola, poté co začalo hrozit její zříce, zbourána. 

Zdroje a další informace:

Budova školy na mapě z roku 1902