Obchodní a obytný dům Jana Pešata

Obchodní a obytný dům Jana Pešata ve 30tých letech

Obchodní a obytný dům Jana Pešata ve 30tých letech

Řadový funkcionalistický obchodní a obytný dům s hloubkovou dispozicí postavený v letech 1932-33 podle projektu Bohuslava Fuchse na podlouhlé středověké parcele na severovýchodní straně hlavního náměstí. Dům je čtyřpatrový, s obchodními prostory ve třech patrech a bytem majitele v patře posledním.

Konstrukci domu tvoří ocelový skelet vyplněný cihlovým zdivem. Jednotlivá patra jsou v celé šíři hlavní fasády prosklena pásovými okny. V přízemí se nachází hala se vstupy do prodejen a nástup na točité schodiště do vyšších pater. V posledním patře, které ustupuje, vznikl balkon chráněný stříškou.

Na konci 20-tých let se firma Baťa rozhodla postavit svůj nový obchodní dům na nároží Masarykova náměstí a ulice 28.října. Při demolici dvou starých měšťanských domů a budování novostavby byl poškozen sousední dům rodiny Pešatů. Po jednáních o odškodnění ze strany firmy Baťa bylo rozhodnuto dům zbořit a postavit novou budovu.

Citace z Bulletinu Krásná Ostrava (02/2015) :

Při besedách v tehdejší kavárně U Mostu mu někdo z přátel poradil, aby oslovil autora projektu brněnského hotelu Avion, nacházejícího se v podobné urbanistické situaci. Návrh hotelu, jehož moderní podoba reprezentovala moderní Brno v evropském kontextu, vypracoval architekt Bohuslav Fuchs. Jan Pešat tedy Bohuslava Fuchse požádal, aby vytvořil i pro tehdejší Moravskou Ostravu projekt, vyjadřující moderní architektonické tendence v měřítku historické zástavby.

Vznikl tak projekt čtyřpatrového funkcionalistického domu s hloubkovou dispozicí a plochou střechou. Do náměstí se obrací v úrovni parteru nálevkovitě pojatým vstupem s organicky modelovaným schodištěm do patra a s krátkou pasáží k prodejně v přízemí. Hlavní průčelí je v jednotlivých patrech členěno barevnými skleněnými výplněmi parapetů a pásovými okny v celé šířce fasády. Horní patro se otevírá do prostoru lodžií bytu majitele domu. Do dvora objekt směrem vzhůru kaskádovitě ustupuje, přičemž podlaží nad parterem propojuje dvojramenné schodiště v linii středního traktu spodních podlaží.

Obchodní a obytný dům Jana Pešata z roku 1932 představuje po sousedním domu služby firmy Baťa z let 1930–1931 druhý příklad funkcionalistické architektury na hlavním ostravském náměstí. Dům se zachoval ve hmotě i dispozici v původním stavu.

Zdroje a další informace:

Obchodní a obytný dům Jana Pešata v roce 2022
Obchodní a obytný dům Jana Pešata v roce 2022