Železniční stanice Ostrava – Střed

Menší vlakové nádraží na frýdlantské dráze mezi Ostravou a Valašským Meziříčím bylo postaveno společně s železniční tratí v roce 1871. Původní název stanice Ostrau-Witkowitz vyplýval z umístění mezi Moravskou Ostravou a Vítkovicemi.

V roce 1869 ostravští radní s tehdejším starostou Aloisem Anderkou předložili ministerstvu dopravy ve Vídni návrh na výstavbu nádraží v blízkosti Vítkovických železáren, jámy Karoliny a císařské cesty. Město pro výstavbu nádraží nabídlo pozemek zdarma.

První část železniční trati byla vybudována akciovou společností K. k. priv. Ostrau-Friedlander Eisenbahn (Císařsko-královská privilegovaná Ostravsko-frýdlantská železnice) v letech 1869–1870 mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí a nesla název Ostravsko-frýdlantská dráha. Tento úsek byl, spolu s nádražím, uveden do provozu roku 1871.

Původní jednopatrová zděná budova s tříosým rizalitem na obou podélných stranách byla v průběhu let rozšiřována o další přístavky. V centrální části budovy se nachází dvoupodlažní vestibul. Střechy u nástupiště drží litinové sloupy. 

V roce 1892 byla přistavěna hrázděná křídla na štítových stranách budovy pro dělnické čekárny a kanceláře. Křídla byla prodloužena v roce 1903. Současně byl zvětšen vestibul.

Finální podobu nádraží vytvořil v roce 1910 architekt Franz Bobrowsky. Jeho projekt zachoval centrální patrovou budovu s postranními křídly, průčelím v přízemí byl prolomen segmentový hlavní vstup krytý kovovou markýzou. Fasáda nádraží byla sjednocena pozdně secesním dekorem se strukturovanými omítkami. V roce 1928 byla na jižním křídle postavená patrová nástavba. 

Období socialismu

V roce 1987 byla budova nádraží necitlivě opravována. Původní dělená okna byla nahrazena za nečleněná, strukturované omítky s motivy pozdní secese vyhlazeny, odstraněno dřevěné obložení ve vnitřním prostoru vestibulu, odstraněny původní dlažby.

Novodobá rekonstrukce

V roce 2003 byla provedena náznaková rehabilitace stavby pod autorským vedením Ing. arch. Jaroslava Kotka a Ing. Pavla Krátkého. Vnitřní prostory mají neutrální monochromní barevnost, doplněny dřevěnými obklady a novou dlažbou.

Historické stavědlo 

Stavědlová věž z režného cihelného zdiva s hrázděným patrem a sedlovou střechou byla postavena podle typizovaného projektu No. 1774 v roce 1905. Jedná se o jedinou dochovanou realizaci tohoto typu na tratích Severní dráhy císaře Ferdinanda.

Kulturní památka 

Výpravní budova nádraží Ostrava střed a stavědlová věž byly 19. února 2003 prohlášeny kulturní památkou. 

Zdroje a další informace:

Foto: nádražní budova ve 30. letech 20. století (výstava Kdysi na Karolině)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *