Těšínská ulice je částí původní císařské silnice z Opavy do Těšína, vybudované koncem 18. století. V roce 1965 byla silnice značně přebudována a v některých částech přeložena do nové stopy. V roce 1974 při výstavbě Bohumínské ulice bylo upraveno její napojení. 

Těšínská ulice s kostelem sv. Josefa
Těšínská ulice s kostelem sv. Josefa

Úvodní obrázek: Pharusův plán Ostravy (1926), Archiv města Ostravy