Polskoostravský hrad byl postaven pravděpodobně již ve druhé polovině 13. století u brodiště poblíž soutoku řek Lučiny a Ostravice. Jeho účelem byla ochrana zemské stezky z Opavy přes Hlučín a Těšín do Krakova. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1297. Do dnešních dní se dochovala vstupní věž s bránou a částečně hradní tvrz. 


Již ve 13. století byl hrad obehnán 4 metry vysokou a 2,5 m širokou zdí. Roku 1327 přestal být hraniční pevností, když slezská vévodství včetně těšínského připadla jako léno českým zemím.

V letech 1428 a 1430 se hradu zmocnili Husité při tažení proti slezským knížatům. 

V roce 1508 byl hrad koupen Janem Sedlnickým z Choltic, který v letech 1534–1548 hrad přestavěl na zámek. Z té doby pochází věž s bránou.

Rod Sedlnických patřil k nejmocnějším rodům v těšínském knížectví. Dne 30. července 1590 se na hradě konal zemský sněm pánů a rytířů Těšínského knížectví, kde byla přijata deklarace k Těšínskému zemskému zřízení. Mimo jiné se zde písemně potvrdilo, že česká řeč je jediný úřední jazyk v Těšínském knížectví.

Roku 1621 vydrancovala město i zámek neapolská vojska, kterým velel Karel Spinelli. Další rabování nastalo v letech 1626 Dány a 1628 Valdštejnovými vojsky během třicetileté války. 

V roce 1637 zde přenocovala arcivévodkyně Cecílie Renata, sestra císaře Ferdinanda III., která tudy jela na svatbu s polským králem Vladislavem. Její průvod Ostravou byl velkolepou podívanou. 

Roku 1543 tudy projížděla rakouská arcivévodkyně Alžběta Habsburská, budoucí polská královna a litevská velkokněžna. Doprovázena okázalým, vlastním 200 členným průvodem a 1500 členným průvodem plockého biskupa, jela na knížecí dvůr ve Fryštátě, kde pro ni přichystal předsvatební hostinu pán Slezskoostravského hradu, hejtman Jan Sedlnický z Choltic. Budoucí královna druhého dne pokračovala do Krakova na svou svatbu s polským králem Zikmundem Jagellonským, kde 6. května 1543 proběhla také její korunovace. Byl to největší průvod, který Slezskoostravským hradem projížděl.

V letech 1642–1649 obsadili Ostravu i zámek Švédové.

Roku 1714 zakoupil zámek c.k. polní maršálek Jindřich Vilém hrabě Wilczek, zakladatel rodu a Wilczkové vlastnili hrad až do roku 1945, kdy byl zestátněn. 

Od 18.století zámek již nesloužil jako panské sídlo, ale jako sídlo úřadů, bydlení a hospodářské stavení. Definitivně byl hrad opuštěn ve 30-tých letech 20. století. 

V osmdesátých letech došlo k nenávratným škodám při necitlivém pokusu o rekonstrukci areálu.

Město Ostrava hrad koupilo a v roce 2004 rekonstruovalo 

Zdroje a další informace:

Slezskoostravský hrad popis, Vlastenecké putování po Slezsku 1886
Slezskoostravský hrad popis, Vlastenecké putování po Slezsku 1886

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *