Původně sloužil jako obecní budova v roce 1897 novobarokně přestavěný dům čp. 131. Tato tzv. Stará slezskoostravská radnice byla zbourána v 80. letech 20. století.

V jednopatrovém domě na Těšínské ulici č.p. 131 se od roku 1860 konaly bohoslužby Židovského kultového spolku pro Moravskou a Polskou Ostravu a to do roku 1879, kdy byla postavena nová synagoga v Moravské Ostravě.

Tehdejší obec byla v roce 1879 povýšena na městys. Pro potřeby obecního úřadu zakoupila zmiňovaný dům od obchodníka Jindřicha Blumenthala. Proběhla rekonstrukce a nezapomnělo se ani na vybudování vězeňských cel ve dvoře. Spolu s rozvojem městyse vyvstala potřeba radniční dům upravit. V roce 1897 proběhla adaptace v novobarokním duchu podle moravsko-ostravského architekta Maxe Löwyho.

Nová budova radnice byla postavena v roce 1911-1913. Po přestěhování úřadu do nové slezskoostravské radnice se uvolnil zasedací sál, kam byly umístěny sbírky slezskoostravského muzea.

Již v roce 1919 se objevily první zprávy o stále se zhoršujícím technickém stavu staré radnice, který byl způsoben především vlivy důlní činnosti. Nepomohly ani dvě rozsáhle rekonstrukce během meziválečného období. Na konci války byla budova navíc dvakrát poškozena leteckým bombardováním. 

V roce 1961 se budova dočkala ještě jedné generální opravy, ale ani ta nedokázala zabránit dalšímu chátrání. O demolici zdevastovaného objektu bylo s definitivní platností rozhodnuto v roce 1982. Dnes je na místě staré slezskoostravské radnice volné prostranství z čelního pohledu vpravo od nové radniční budovy.

Zdroje a další informace: 

Těšínská ulice směrem k Ostravici na dobové fotografii, vpravo stará Slezskoostravská radnice
Těšínská ulice směrem k Ostravici na dobové fotografii, vpravo stará Slezskoostravská radnice
Současná a stará Slezskoostravská radnice vedle sebe
Současná a stará Slezskoostravská radnice vedle sebe, zdroj: AMO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *