Pivo se v Ostravě vařilo zcela jistě již od počátků města. Právo vařit a šenkovat pivo bývalo jedno z nejdůležitějších privilegií a vznikalo s městem samotným. V těchto dobách si každý měšťan vařil pivo sám na svém primitivním zařízení a šenkoval pro sebe i na prodej. Žádné záznamy z 13.–15. století se o vaření piva nedochovaly a první konkrétní zmínky jsou z počátku 16. století. Výhradní výsada vaření a šenkování piva na určitém lokálním trhu, tzv. propinační právo, se v případě Ostravy týkalo města samotného a poddanských vsí Přívoz, Mariánské Hory a Nová Ves (v 19. století i Vítkovice).

V Ostravě bylo 64 tzv. velkoměšťanských domů, obdařených výsadou výroby a prodeje piva. Toto výsadní privilegium se nazývalo tzv.pivní regál. Právo várek a šenku bylo vázáno přímo na jednotlivé nemovitosti a ne na osoby. Měly by to být domy, jež stály při založení města nebo v původních hradbách. Počet právovárečných domů byl ještě v průběhu hektického 16. století dočasně zvýšen o 14 maloměšťanských domů na 78, avšak od počátku 18. století se opět ustálil na počtu 64. Právovárečné domy nebyly jenom na samotném náměstí. Některé se nacházely i v postranních ulicích. Počet ostravských právovárečných domů byl vysoký ve srovnání s okolními městy olomouckého biskupství, a to především ve srovnání počtu obyvatelstva. V Příboru i Brušperku bylo obyvatel daleko více než v Ostravě, jejich počet narůstal, avšak počet šenkovních domů se neměnil.


Publikace popisuje historii pivovarství Moravské Ostravy.  Shrnuje historii právovárečného měšťanstva a původně biskupského pivovaru, který se stal v roce 1547 majetkem města, až do roku 1889, kdy právovárečné měšťanstvo zaniklo prodejem pivovaru do soukromých rukou Markuse Strassmanna, jenž koupil pivovar po 32 letech nájmu.

Pivovarská historie Moravské Ostravy

Historické pivovary území dnešní Ostravy