Pivovar v Moravské Ostravě byl založen roku 1897 jako Český akciový pivovar v Moravské Ostravě. Byla to česká konkurence tehdy již fungujícího německého Strassmannova pivovaru. První pivo se zde uvařilo v roce 1898. Zajímavostí je, že nový pivovar byl pořízen z českého kapitálu.

Založení 

Ustavovací sněm se konal 24. října 1897 a zúčastnilo se jej 187 akcionářů, kteří si rozdělili celkem 3 000 akcií v celkové hodnotě 1 200 zlatých. Současně byly přijaty stanovy společnosti a zvoleni členové správní rady. Ze známých osobností se zde objevují ostravský advokát dr. Edmund Palkovský, syn moravsko-ostravského starosty Konstantin Grünwald ml., předseda občanské záložny Vojtěch Fiala, stavitel František Jureček, vrchní horní správce Václav Macourek, nebo vrchní horní inženýr Josef Hýbner.

Po zakoupení pozemku na dnešní ulici Hornopolní za 35.000 zlatých se začalo s výstavbou pivovaru. Výstavbě pivovaru se místní německá honorace snažila zabránit a podala stížnost, kterou muselo řešit v nejvyšší instanci až Ministerstvo orby ve Vídni. V listopadu byla stížnost zamítnuta a stavba rychle pokračovala. V květnu roku 1898 bylo dílo dokončeno a začalo se vařit pivo.

Celkový pohled na areál ostravského pivovaru v době jeho vzniku
↑ Celkový pohled na areál ostravského pivovaru v době jeho vzniku

Poprvé se pivo Českého akciového pivovaru čepovalo v neděli 4. září 1898. V Národním domě v Mor. Ostravě a jubilejním Domě spolkovém ve Vítkovicích se k této události konaly společenské akce, doprovázené živou hornickou kapelou a taneční zábavou. 

Český akciový pivovar informuje, že od 4. září 1898 se začíná čepovat pivo z jeho pivovaru (Ostravský obzor, 3.9.1898)
↑ Český akciový pivovar informuje, že od 4. září 1898 se začíná čepovat pivo z jeho pivovaru (Ostravský obzor, 3.9.1898)

Provoz

Výstav za první rok dělal 11,3 hl. Ještě v témže roce si akciový pivovar pronajal sladovnu v Petřvaldu. Dále byl za pivovarem vybudován rybník, který se stal zdrojem levného ledu pro potřeby pivovaru. V srpnu 1899 byla dle návrhu Arnošta Mortka vystavěna pivovarská restaurace, která je dodnes v provozu. Ten rok bylo vystaveno již 42.470 hl piva. Výroba v následujících letech stále narůstala a pivovar již po dvou letech provozu vyplácel dividendy.

Až do začátku první světové války pivovar produkoval ročně něco mezi 53 a 60 tisíci litry piva. V roce 1916 byl úředním nařízením snížen výstav o 45% a stále se snižoval až do roku 1918, kdy činil pouhých 3.700 hl, takže se téměř nevyrábělo. Po válce se produkce zvedala jen velmi pomalu až na 92 tisíc hektolitrů v roce 1939.

Okupace

V roce 1940 byl Strassmannův pivovar přejmenován okupačními orgány na Moravskoostravský městský pivovar AS a požíval výhod v přísunu surovin i v odbytu.

 • 1942 – vznik Moravsko-ostravského pivovaru (násilná fúze s bývalým Strassmannovým pivovarem), zastaveno vaření na Hornopolní ulici
 • září 1944 – obnovení činnosti v areálu na Hornopolní ulici

23. srpna 1944 byla v německém pivovaru náletem poškozena varna a proto musela výroba dále probíhat v českém pivovaru a mladina se poté vozila do německého, který z ní vyrobil pivo, které dále expedoval.

Po válečné období

Po válce byl Český akciový pivovar sloučen s bývalým Strassmannovým a jako jeden podnik znárodněn. Po roce 1950 byla započata rekonstrukce pivovaru, s výhledem na výstav 480.000 hl piva. Tento odhad byl však překonán – v nejvytíženějším období se vyrábělo až 650.000 hl, čímž trpěla kvalita piva.

Po znárodnění byl pivovar součástí podniků:

 • 1948-1952: Moravskoslezské pivovary n.p.
 • 1953-59: Ostravské pivovary n.p.
 • 1960-89: Severomoravské pivovary n.p.
 • 1989-90: Pivovary s.p. Přerov

Novodobá historie

Po osamostatnění v roce 1990 vznikl podnik „Ostravar, státní podnik Ostrava“. V roce 1993 došlo k vytvoření akciové společnosti Pivovar Ostravar. V roce 1994 proběhla v areálu rekonstrukce provozních budov i jednotlivých zařízení. Do roku 2000 byly průběžně instalovány nové technologie. Od stejného roku pivovar pravidelně zlepšuje kvalitu své produkce. Od roku 2012 probíhá průběžná modernizace výroby. 

V současné době mohou návštěvníci do areálu zavítat na obhlídkovou trasu po pivovaru, jejíž součástí je také návštěva muzea. 

 • 1990-96: Pivovar Ostravar a.s.
 • 1996-Pražské pivovary a.s.

Mezi vybraná piva, která se vařila v ostravském pivovaru patřila:

 • Havíř – černé pivo vyráběné hned po vzniku pivovaru
 • Královské – první ležák Českého pivovaru
 • Ondráš 16° – speciální tmavý ležák, převzatý ze sortimentní skladby zrušeného pivovaru Hukvaldy
 • Moravar Lager – exportní forma světlého ležáku

Přečtěte si také: 

Zdroje a další informace: