Trojlodní historizující kostel postavený v letech 1880-1886 s asymetricky situovanou věží, která původně sloužila jako vodárenská věž. Kostel je vystavěn z režného zdiva podle plánů vídeňského architekta Aloise Kirsteina.

Po zamítnutém projektu arcibiskupského architekta Gustava Meretta a na přání kroměřížského arcibiskupa Fürstenbergra, byl schválen projekt vídeňského architekta Augusta Kirsteina, se samostatnou zvonicí. 

Novogotický kostel v Ostravě-Vítkovicích byl postavený na pozemku o výměře 12 000 m², který pro stavbu kostela a fary darovaly Vítkovické železárny. Ty také poskytly stavební materiál a finanční podporu. Celkové náklady na stavbu činily 320 tisíc korun. V oltáři se nachází ostatky svatého Jana Sarkandera.

Nejprve byla postavena v roce 1882 věž, která měla tři funkce. Věž sloužila jako vodárna, požární hláska a zvonice. Původní vodárenská věž se dvěma nádržemi na vodu byla zvýšená o patro zvonice s polygonální částí s věžními hodinami a jehlanovou střechou. Po ukončení první světové války byly zde zavěšeny první tři zvony odlité v Ocelárně II.

V letech 1883–1886 byla přistavěna novogotická chrámová trojloď. V těsné blízkosti byla postavena fara. Stavba nového farního kostela znamenala i nutnost zřízení nové farnosti. Vítkovická farnost byla vyfařena roku 1888 z Moravské Ostravy.

Kolem kostela vedla tramvajová trať, jejíž provoz narušoval statiku objektu. Trať byla v roce 1996 zrušena a kostel prošel rekonstrukcí exteriéru i interiéru.

Zdroje a další informace: