Dvoupatrová kamenná sýpka se sedlovou střechou krytou šindelem a opěrnými pilíři z lomového kamene s později přistavěnou obytnou budovou.

Z původního zemědělského dvora se nedotčena dochovala pouze kamenná sýpka z roku 1750 se starším jádrem. Přesné určení stáří sýpky je vzhledem k chybějícím psaným pramenům nemožné. Stavba ze smíšeného zdiva je obdélníkového půdorysu se značně poškozenou omítkovou fasádou. Na východní straně je k sýpce připojen dvoupodlažní zděný dům z druhé třetiny 19. století. V levé části sýpky (pohledově od cesty) je sklípek zaklenutý valenou klenbou a v přízemí malá obytná místnost.

Do 30-tých let 20. století tekla před sýpkou říčka Porubka, která byla přesunuta do nové trasy. V roce 1966 byla na sýpce opravena střecha. Sýpka i obytný dům jsou nejstarší dochované stavby z předindustriálního způsobu života ve Svinově.

Fotogalerie sýpky:

Zdroje a další informace:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *