Dvoupatrový městský dům se secesními prvky si v roce 1902 postavil Felix Neumann jako reprezentativní ukázku práce své architektonické a stavitelské kanceláře.

Rohový dům stojí na nároží Přívozské a tehdejší Alžbětiny ulice. V nároží je dům opatřen arkýřem s cibulovitou kopulí. Fasáda domu je zdobená stuhovými motivy a květy. Ze strany od Českobratrské ulice je na fasádě umístěný rozměrný plastický reliéf tančící dívky zarámovaný rostlinným dekorem. V předním traktu se dochoval prostor schodiště se zdobeným kovovým zábradlím, secesními dveřmi a štukovou výzdobou.

Zdroje a další informace:

https://pamatkovykatalog.cz/cinzovni-dum-13065809
http://www.ostravskepamatky.cz/pamatka/show/32
http://jarnemec.com/felixneumann/index.php?akce=1902
https://www.victoria-reality.cz/ceskobratrska

Plány bytového domu Felixe Neumanna: