Nárožní čtyřpodlažní dům se secesním dekorem na průčelí, postavený v roce 1904 stavební firmou A. Mihatsche a H. Ulricha jako obytný a obchodní dům H. Schnitzera.

Původně dům stával na nároží Dlouhé ulice a třídy 28. října, ale demolicí městského bloku mezi Dlouhou a Masarykovým náměstím v 60-tých letech byl dům odhalen a dnes tvoří pohledovou dominantu z náměstí. První a druhé podlaží upraveno pro obchodní účely, 3. a 4. podlaží má na fasádě fragmenty původní secesní výzdoby. 

Dům reprezentuje architekturu vegetabilní secese s dvoupodlažním obchodním parterem a s bohatě řešeným průčelím vyšších pater, kde se objevují motivy vavřínových věnců, segmentových forem nebo segmentového ukončení štítů, uvozujících celou kompozici průčelí.

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *