Halda Ema je kuželovitý odval vzniklý postupným navážením hlušiny z dolů Trojice, Ema a Petr Bezruč. Jedná se o jeden z nejstarších odvalů na Ostravsku a pro ukládání hlušiny sloužil v letech 1920 až 1960. Ve svém provozním vrcholu dosahovala halda výšky 325 metrů nad mořem. 


Historie

Halda vznikla původně v Trojickém údolí na zatrubněném potoce Burňa, který se dnes nachází hluboko pod současným terénem. Pod haldou se skrývá také původní jámy z 19. století – Emma a Lucia. 

Fakta o haldě

Objem uložené hlušiny dosahuje 28 milionů tun, halda zabírá plochu 82 hektarů a současná výška činí zhruba 314 m. n m. Pojmenování haldy Ema je inspirováno jménem italské hraběnky Emmy Marii Emo Capodilista, manželky zakladete dolu Ema Lucie, hraběte Wilczka.

Doutnající objekt

Halda je dodnes stále termicky aktivní. Uložený materiál pod povrchem stále prohořívá a teploty uvnitř dosahují až 1500 °C. Díky tomu se výška haldy postupně snižuje a ještě snižovat bude. Do dnešních dní přišla zhruba o 11 metrů své výšky. 

Díky svému kuželovitému tvaru má halda vyšší pravděpodobnost vzniku požáru – na boční stěny haldy působí vítr, který vhání vzduch dovnitř. V roce 1952 došlo na haldě k samovznícení a následnému velkému požáru, který byl uhašen až v roce 1976. Halda byla poté z bezpečnostních důvodu pokryta elektrárenským popílkem a izolačními pásy. 

Z hlady vyvěrají plyny, především oxid siřičitý a vznikají zde vzácné nerosty – porcelanity a jaspisy. 

Halda Ema v roce 1969
↑ halda Ema v roce 1969 (© Zmizelá Morava a Slezsko-Ostrava: B. Navrátil, Paseka, Praha 2007)

Území bylo po ukončení provozu částečně rekultivováno. Značná část původně vysázených stromů a keřů z důvodu vysokých povrchových teplot uhynula. Na haldě se později uchytilo velké množství jiných rostlin, které se na haldu dostaly přirozenými nálety. Halda Ema je součástí městské památkové zóny a byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. 

↑ Doutnající halda Ema v roce 1961
Halda v 60. letech 20. století, zdroj: idnes.cz
↑ Halda v 60. letech 20. století, zdroj: idnes.cz
Halda Ema na mapách z roku 1954 a 2009

Zdroje a další informace:

MODELACE TERÉNU HALDY EMA

Halda Ema v roce 1926
Halda Ema v roce 1951
Halda Ema v roce 1976