Neoklasicistní budova České banky Union vznikala mezi lety 1921-1922 přestavbou starší vily Dr. Karla Krause podle projektu Ernsta Kornera z roku 1921. Vila byla mmj. rozšířena o monumentální sloupový portikus, který zdobí sochy Augustina Handzela.

Trend výstavby velkých bankovních domů dorazil ve dvacátých letech 20.století také do Ostravy. Jedna z prvních byla Česká banka Union, která zakoupila secesní vilu Dr. Karla Krause na Nádražní třídě a tuto přestavěla na monumentální bankovní dům. Tato přeměna dala impuls k přetvoření Nádražní ulice v reprezentativní velkoměstskou třídu. 

Vila byla zvětšena o další patro a střechu bez obytného podkroví. Vznikla tak dvoupatrová osmiosá budova. Konstrukce střechy byla zvolena jako mansardová s vikýři s plochou střechou. Mansarda byla ukončena valbou s plochami o nízkém sklonu. Na hřebenech valeb byly umístěny ozdobné prvky tzv. makovice.

Vila byla směrem do ulice byla rozšířena o monumentální portikus s pětiosou symetrickou kompozicí. Tím byla symbolicky začleněna do vznikající zástavby bankovních domů na Nádražní ulici. Portika s hlavním vchodem měla podobu jednoosých postranních rizalitů a střední trojosá část sloužila k hlavnímu vstupu. Nalevo se nacházel prodejní prostor, který byl pronajat reklamním a inzertním kancelářím PIRAS a SAMOSTATNOST. Napravo pak vstupní portál spojující ulici se zahradou

Vznikl tak pozoruhodný příklad architektury slučující inspiraci klasicismem a barokem do jednotného a poměrně ojedinělého celku.

Interiér byl přestavěn v duchu okázalého neoklasicismu, který se tehdy uplatňoval ve středním Německu, aby vyhovoval nové funkci. Vstupní schodiště s mramorovými ionskými sloupy, bylo obloženo mramorem. Strop vestibulu byl členěn štukovým kazetovým stropem. Vnitřní schodiště bylo dřevěné s vyřezávaným zábradlím a obloženo dřevem.

Během bombardování za druhé světové války byl portikus poškozen a posléze částečně ubourán ze strany od dnešní Komerční banky. 

Banka byla založena v roce 1872 jako výlučně německý peněžní ústav. Česká banka Union byla zlikvidována jako německý peněžní ústav po roce 1945.

Zdroje a další informace: