Stará radnice je druhá nejstarší budova v Moravské Ostravě. Jedná se o dvoupatrovou budovu, postupně několikrát upravovanou a přestavovanou s předsazenou hranolovou věží s ochozem. První písemná zmínka o radnici pochází z roku 1539, ale přesný rok výstavby není možné dohledat. Budova plnila funkci radnice do roku 1930. 

 • V roce 1556 došlo k velkému požáru. Shořely některé městské písemnosti.
 • V roce 1689 došlo k upevnění městského znaku.
 • V roce 1727 došlo ke stržení věže a postavení nové s barokní věží.
 • V letech 1737 – 1780 byla radniční věž přestavěna na kvadratickou. Na vrchol byly umístěny hodiny. Do stavby se promítly prvky baroka.
 • V letech 1802 – 1829 průběžně přestavována, vybudována nová jednopatrová budova.
 • V roce 1829 věž zasáhl blesk a pro celkovou zchátralost měla být stržena. Nestalo se tak a věž byla důkladně opravena zednickým mistrem Janem Michnou.
 • Další přestavba, tentokrát v empírovém slohu, probíhala v letech 1831–1837. Budova zvýšená o jedno patro.
 • V roce 1859 byla zvýšená o druhé patro.
 • Poslední významná přestavba probíhala od roku 1874 do roku 1875, kdy byly vnější fasády upraveny novorenesančně. Úpravy prováděl stavitel Franz Böhm.
 • V roce 1885 byla přistavěna budova v místech starých mastných krámů u Pivovarské ulice.
 • V roce 1890 byly obě samostatné budovy spojeny v jeden celek středním křídlem.
 • Od roku 1931 slouží budova jako sídlo Ostravského muzea.
 • V roce 1933 byla zřízena mansardová střecha s historizujícími vikýři, tvořící celek s barokní bání věže

Zdroje a další informace:

Stará radnice (1942)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *