Výklenková kaplička Panny Marie Lurdské

Drobná omítaná bezslohová kaple se sochou Panny Marie se nachází na západní straně Keltičkovy ulice. Vystavěna byla zřejmě ve 2. polovině 19. století k poctě sv. Barboře, patronce horníků, ze soukromé iniciativy místních občanů. Havíři se prý u kaple zastavovali a pomodlili vždy na cestu na šichtu.

Zdroje: