Vítkovický sad vznikl v roce 1922 jako Marxův sad na místě původního hřbitova, založeného v roce 1889. Součásti sadu byly původně také jezírko s lávkami, prolézačky, dětské brouzdaliště a malá Zoo, která byla v roce 1954 přestěhována do Kunčiček.Za druhé světové války dostal sad jméno Park Baldura von Schiracha, podle říšského vůdce mládeže. Po roce 1945 byl sad přejmenován na Sad Winstona Churchilla, po roce 1947 na Stalinův sad a chvíli poté na Sad Jožky Jabůrkové.

Jožka Jabůrková je významnou vítkovickou rodačkou, narozenou 16. dubna 1896. Byla známá především jako levicová novinářka a prozaička. Po okupaci byla deportována do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde byla umučena. Zemřela 31. července 1942.

Označení sad dostal tento unikátní veřejný prostor v souvislosti s pěstováním a množením cizokrajných dřevin, které původní majitelé železáren dováželi z obchodních cest po celém světě a právě zde je vysazovali a následně udržovali.

Pamětihodnosti v sadu

Platanová alej byla vysazena v roce 1835. V aleji je celkem 20 platanů javorolistých, které mají obvody kmenů od 180 do 25 centimetrů.

Bezručova lípa byla vysazena v roce 1937 na počet T.G.Masaryka.

Kašna je vodní prvek z šedesátých let, který býval opatřen otáčivým vodotryskem. Nádrž kašny se původně nacházela na dnešním Smetanově náměstí před Divadlem Antonína Dvořáka a byla sem přenesena v roce 1962 nebo 66. / Autor původní kašny je neznámý. Kašna byla ozdobena rybou ze které tryskala voda a na ní seděl malý putto. Později při „devastaci“ Vítkovic byl buď  odstraněn / nebo zmizel na neznámé místo.

Socha medvídci z pískovce je věrnou kopií původního díla z roku 1967, které připomíná malou zoologickou zahradu, která se v parku nacházela v období 1922-1960.

Lípa ČSSR, též nazývaná strom republiky, byl slavnostně vysazen v roce 1968 k padesátému výročí vzniku Československa.

Zdroje a další informace: