Počet žáků všech zdejších škol je 2.638 ve 49 třídách, čili průměrně 57 žáků na třídu. V 27 třídách se vyučuje německy (1576 žáků), ve 22 třídách (1062 žáků) česky.

Zdroj: Práce, politický týdenní pro dělnictvo, 7/10 1894