Obchodní dům známý jako Ostravica-Textilia je ve skutečnosti komplex tří propojených domů.

Vlastní obchodní dům je čtyřpodlažní stavba lichoběžníkového půdorysu, postavená v letech 1928-1929 podle projektu Marie Frommerové.
–> https://www.historickaostrava.cz/obchodni-dum-ostravica-textilia/

V roce 1934 byl k budově Textilie připojen Nájemní a obchodní dům Ignáce Schmelze.
–> https://www.historickaostrava.cz/najemni-a-obchodni-dum-ignace-schmelze/

Obchodní a průmyslová banka – Budova byla postavena v letech 1904-1905 podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deiningerových. K soubudoví Ostravica-Textilia patří západní část třípodlažního objektu (č.p.3099).
–> https://www.historickaostrava.cz/obchodni-a-prumyslova-banka/