Železniční stanice ve Svinově byla zprovozněná v roce 1847. V 70. letech 19. století došlo nejprve k symetrickému rozšíření a v roce 1895 byla ke stávající výpravně – která byla současně přestavěna – připojena nová patrová budova. Spolu s novým objektem záchodků byl vytvořen architektonický a urbanistický celek v neobarokním slohu na trati Severní dráhy císaře Ferdinanda. 

K výpravní budově byla během rekonstrukce v letech 2004-06 přistavěna prosklená odbavovací hala, postavená podle projektu architekta Václava Filandra.

Zdroje: