Hotel Gambrinus s restaurací Radvanického pivovaru (1891)

Obchodní dům byl postaven firmou Roberta Hladische v letech 1891-1893 podle projektu Felixe Neumanna pro Emanuela Neumanna. V přízemí se nacházel sál pohostinství, dvě patra sloužila hotelovému provozu.

Původní dům na náměstí koupil roku 1874 Emanuel Neumann od řeznického rodu Lihotzkých, kterým dům patřil od roku 1804. V roce 1868 E. Neumann zdědil po svém otci Radvanický pivovar, takže si ve svém novém domě zřídil vlastní hostinec, známý jako Radwanitzer Bierhalle a později ještě hotel Gambrinus.

Interiér restaurace hotelu Gambrinus (1911)
Interiér restaurace hotelu Gambrinus v roce 1911, zdroj: Ostravská radnice 07-08/2018

Budova byla dvoupatrová, s bohatě členěnou fasádou s novobarokními a novorenesančními prvky. Nejvýznamnějším hostem hotelu byl pravděpodobně arcivévoda Rainer Ferdinand Habsburský, vrchní velitel císařské a královské zeměbrany a bratranec císaře Františka Josefe I. V červenci 1896 pořádal Moravskoostravský střelecký spolek VI. zemské střelecké slavnosti. 

1896-1917

V roce 1896 přešel dům do vlastnictví Hermanna Langera z Vítkovic. Ten v roce 1912 prodal dům manželům Leopoldu a Eugenii Huppertovým, kteří vlastnili i zadní trakt domu, který byl v roce 1912 zbourán a na jeho místě postavena nová budova s fasádou do Jiráskova náměstí, kam se přestěhoval hotel Gambrinus. 

1917-31

Počátkem roku 1917 koupila dům moravskoostravská pobočka Pozemkové banky, která ve městě působila od roku 1911. V červnu 1917 byla zahájena úprava fasády hotelu Gambrinus s hostincem na bankovní budovu.

V roce 1924 proběhla přestavba domu pro potřeby Pražské úvěrní banky, která zde byla od roku 1923 v nájmu. Bylo přistavěno jedno patro, nové průčelí a omítaná fasáda. Střecha dostala nový štít s markou Merkura. Z této doby pochází také písmena P Ú B na fasádě. Zachovány zůstaly prostory přízemí i reprezentativní schodiště ve středním traktu. Po likvidaci Pozemkové banky se v květnu 1926 stala majitelem domu Pozemková banka. 

Stávající stropy podkrovních místností byly zvýšeny o 25 cm, celá budova dosáhla výšky 17,75 m. Přestavba fasády přinesla pronikavou změnu vzhledu celé budovy. Z fasády byly odstraněny všechny ozdoby, z horní části zmizela atika a balustrády v rozích. Zůstal jen tvar oken v původních osách. Budova tak získala úplně nový ráz. Na plánech se podílela i firma Matěje Blechy, který projektoval například v Praze palác Lucerna (1912) i hotel Zlatá husa. (Zdroj: J. Dlouhý: Staleté domy, 2004)

1931-1944

Dne 30. července 1931 dům zakoupili manželé Jan a Rudolfa Folprechtovi. Dr. Ing. Jan Folprecht byl báňský odborník a geolog. Jeho manželka pocházela z ostravské podnikatelské rodiny Chmelových, kterým patřil mimo jiné rohový dům v křížení Masarykova náměstí a Poštovní ulice. V listopadu 1931 byl v domě instalován sklepní elektrický výtah pro firmu „Karel Popper, obchod s linoleem“, která měla prodejnu a sklad v přízemí domu.

Při leteckém bombardování 29.8.1944 byl dům poškozen pumou, která zasáhla vedlejší dům. 

Po válce 

16. května 1960 byl dům bez náhrady převeden do vlastnictví státu. V roce 1963 se majitelem domu staly Technické a zahradní služby města Ostravy, které v březnu 1992 vrátili dům i s parcelou vnukovi původního majitele. 

Zdroje a další informace:

Bloková zástavba na Masarykově náměstí (1911)