Zahájení osobní dopravy na místní dráze Ostrava – Karviné

Dne 6/4 1909 došlo k zahájení osobní dopravy na místní úzkorozchodné dráze Ostrava – Karviná (tehdy Karwin). Dráha měřila 20 kilometrů a z počátku se potýkala s nedůvěrou občanů. V průběhu času si však získala oblibu a to především u horníků, které dopravovala do šachet, kolem kterých jezdila (bylo jich 19). Vzhledem k poddolování byl od 50. let provoz postupně omezován. Poslední tramvaj z Karviné do Ostravy vyjela 28. května 1967.