Ostuda moderního města. Moravská Ostrava bývá zařazována mezi moderní města v naší říši. Roste s amerikánskou rychlostí, co do rozlohy, i co do počtu obyvatelstva. Novostavby svou výstavností sloužily by ku cti i světovým velkoměstům. Školy a různá učiliště, banky a peněžní ústavy, divadlo dodávají městu ráz velkoměsta. Jedno však Mor. Ostrava, jako moderní město postrádá. Nemá rozsáhlejších párků, které by byly plícemi, jimiž by obyvatelstvo dýchalo a se osvěžovalo, nemá lidových lázní, jichž v začazené a zaprášené Ostravě tolik je třeba.

Naproti tomu má Ostrava jednu zvláštnost, kterouž ji však jiná města závidět nemusejí. V řečišti Ostravice v době letní místo vody teče tekutina, hnijící jako inkoust černá, z níž šíří se otravný zápach. Dále protékají městem dvě strouhy: Mlýnská a Valchařská. Protékají obydlenou částí města a omamující zápach z nich šířený, biji přímo do nosu. Ani mrchoviště nemůže být ve středu města větší zdravotnickou závadou, jako jsou tyto dvě stoky.

Na Nádražní třídě je jeden z Botičů překlenut, ale v jiných ulicích ne. Obecní zastupitelstvo neučinilo dosud rázných kroků, aby obě strany byly ne pouze překlenuty, nýbrž zcela zasypány. Veliké ohledy na velkozávody, k jichž potřebě strouhy ty slouží, zaviňují vše to.

Na Hlavní silnici otravují vzduch koksovny, na Nádražní třídě stejně a k dovršení toho protéká městem hnijící močůvka v nepokrytých strouhách. Průmysl je v Mor. Ostravě po stránce poplatnické důležitým činitelem, ale přes to obec povinna je hájit zájmy občanstva i proti takovému faktoru.

Překlenutí mlýnské a valchařské strouhy je požadavkem hygienickým i esthetickým pro naše město. Moderní město se strouhou s hnijící močůvkou, protékající živě obydlenou částí, je monstrem.

Vyšlo: Duch času, 02.08.1911, číslo 61, strana 4
Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *