Vilová čtvrť Zábřeh-Družstvo

Zábřeh-Družstvo je největší zahradní město v Česku, stavěné od roku 1921 po dobu zhruba 80 let v prostoru bývalého rybníka Podhájník. Vilová čtvrť se dochovala do dnešních dní a době největšího rozmachu měla 562 objektů.

Poválečná bytová krize vedla k myšlence založení Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo s cílem vybudovat zahradní čtvrť rodinných domů a vilek s ústředním náměstím. Kolem náměstí se nacházely také činžovní bytové domy určené pro méně movité rodiny.

Historie čtvrti se začíná psát v roce 1919, kdy město Vítkovice zakoupilo 60 hektarů pozemků pro výstavbu rodinných domů. V roce 1921 bylo založeno Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích, které začalo s přípravami k výstavbě. V čele družstva stál tehdejší poslanec Josef Chalupník, který byl spolu se svou manželkou také družstevníkem. Jejich vila stála na dnešní Rudné ulici č.p. 7.

První rodinné domy se začaly stavět v roce 1922 podle plánů Ing. arch Koníčka z Prahy a v následujícím roce se do novostaveb stěhovali nový nájemníci. Část ceny rodinného domu byla zaplacená z prostředků družstva, část hrazena nájemníky a zbývající část nájemci spláceli. Po splacení dlužné částky byly domky převedeny na do vlastnictví svých nájemců.

V letech 1922-24 bylo na pozemku Družstva postaveno více něž třicet typů domů a vil. Po navrácení investovaných peněz rozhodlo družstvo o výstavbě osmi nájemních domů okolo náměstí. Všechny domy byly dokončené do podzimu 1931. Na jednom z domů byla v 31. května, během oslav desátého jubilea od založení družstva, odhalena bronzová pamětní deska předsedovi družstva Josefu Chalupníkovi.

V prvních deseti letech bylo družstevně postaveno v osadě 77 domků. Družstvo disponovalo více než 500 stavebními parcelami a další výstavba pak probíhala v individuální režii na pozemcích koupených od družstva. Značný podíl parcel prodalo družstvo členům a vkladatelům Dělnické záložny v Mor. Ostravě, kteří realizovali výstavbu v jihozápadní části osady. 

Přečtěte si také:

V následujících letech získala osada plnou občanskou vybavenost. V následujících letech získala osada plnou občanskou vybavenost. Nejprve vznikla družstevní restaurace a prodejna smíšeného zboží spotřebního družstva Budocnoust, následovala obecná a měšťanská škola, provizorní hasičská zbrojnice, prodejny smíšeného zboží, holičství, trafika nebo také lékařská ambulance.

V roce 1930 žilo v osadě Družstvo dohromady 1.178 obyvatel ve 330 bytech v 150 domech. V národnostním složení obyvatel dosahovali Češi téměř 80%, Němci 19% a občas zde žili také zástupci  nečeskoslovenské minority (Ukrajinec, Rus, Chorvatka nebo Žid).

Po druhé světové válce pokračovala výstavba i na území osady Družstva a to až do 80. let 20. století. 

Tramvajové spojení 

Dne 28. dubna 1929 začaly do Družstva jezdit tramvaje a vilová čtvrť tak získala přímé spojení s centrem města. Tramvajová trať byla v roce 1964 přeložena přes most Československé armády. Původní jednokolejná trať byla v dubnu 1969 uzavřena a nahrazena novým kolejištěm podél Polanecké spojky. 

V souvislosti s výstavbou Polanecké spojky v 60-tých letech došlo k demolici 15 rodinných domů, 9 bylo zbořeno přímo kvůli železnici, 6 zbořeno kvůli silničním stavbám.

Zdroje a další informace:

Pohled na domy ve vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo
Pohled na domy ve vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo
Letecký pohled na vilovou čtvrť (1947)
Letecký pohled na vilovou čtvrť (1947), zdroj: mapy.ostrava.cz
Letecký pohled na vilovou čtvrť (1966), zdroj: mapy.ostrava.cz
Letecký pohled na vilovou čtvrť (1966), zdroj: mapy.ostrava.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *