Trojice nájemních domů na Jiráskově náměstí

Po asanaci starých domů na dnešním Jiráskově náměstí vyrostly v severovýchodní částí 3 třípatrové nájemní domy Heinricha Wazelle, Rudolfa Willimka ad.

Návrh na zastavění severovýchodní části náměstí původně počítal s jedním novobarokně pojatým domem. Projektanti nakonec vyprojektovali tři samostatné domy s jednotným pojetím, které vyplňují celý jeden blok náměstí. Dům orientovaný do ulice Na Hradbách byl dostavěný až po 1. světové válce. Fasády domů byly zdobené na pomezí vegetabilní a geometrické secese.

V meziválečném období byly fasády domů č.p. 121 a 120 orientované do náměstí zjednodušeny odstraněním secesního dekorování. V 90. letech minulého století došlo k volné rehabilitaci zaniklých fasád. Parter nároží domu č.p. 122 byl v letech 1999-2000 upraven v minimalistickém pojetí pro potřeby CK Fischer. 

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *