Obecní elektrárna ve Slezské Ostravě byla vybudována v roce 1896. Elektrárna napájela čerpací stanici vodárny, síť veřejného elektrického osvětlení a později i úzkorozchodnou tramvajovou trať do Michálkovic a Hrušova.

Okolnosti vzniku

V souvislost se stavbou nového vodojemu na Hladnově došlo k postavení vůbec první elektrárny na Ostravsku. Do vodojemu v elektrárně na Zámostí byla samospádem přiváděna voda z lesa Důlňáku. Z vodojemu v elektrárně byla voda přečerpávána čerpadly do zemního vodojemu na Jaklovci. 

Projekt a stavba

Tehdejší obci Polská Ostrava byla 28. října 1895 udělena koncese na stavbu a provozování elektrárny. Projekt a stavbu provedl místní, národnostně český architekt a stavitel Bohumil Židlický. Strojní vybavení (kotle a rychloběžné parní stroje) dodaly adamovské strojírny Bromovský, Schulz & Sohr. V budově elektrické centrály byla kotelna, strojovna, vodárenská místnost, skladiště a dílna. Ve vedlejší budově byly kanceláře. Součástí elektrárny byl také komín vysoký 35 metrů.

Elektrárna vyráběla stejnosměrný proud 2x 150V. Původně dodávala proud 80 odběratelům, včetně Jámy Terezie a koksovny Jámy Trojice. 

Čerpací stanice vodovodu byla umístěna v „Centrální stanici pro elektrické osvětlení“ pravděpodobně z úsporných důvodů, protože obsluha elektrárny a vodárny byla spojena. Elektrická energie byla využívána pro pohon pístového čerpadla. 

Rozšiřování a rekonstrukce

V roce 1911 byly přistavěny suterénní prostory pro akumulátor, který napájel tramvajovou trať do Michálkovic a po rozšíření o další kotel a parní stoj o výkonu 200 koní i tramvajovou trať do Hrušova. 

V roce 1914 byl parní pohon přeměněn na pohon elektrický. Ve stejném roce byla postavena elektrárna na koksovně Karolina a transformační stanice na dole Terezie. 

Další rekonstrukce elektrárny probíhaly v letech 1931 až 1933. Elektrárna přešla na střídavý proud a byla proměněna na transformační stanici. V roce 1941 byla elektrárna sloučena s obecní elektrárnou v Radvanicích. 

Ukončení provozu

Provoz elektrárny byl pro její zastaralost ukončen po válce v roce 1945. 

Z areálu elektrárny se zachovala hlavní budova. Nad elektrárnou vede ulice pojmenovaná U Staré elektrárny. 

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *