Privilegium Karla IV. na konání výročního trhu

Dne 17. května 1362 vydává císař Karel IV. v Opavě privilegium pro město Moravská Ostrava, které povoluje konání výročního trhu týden před a týden po svátku Nanebevstoupení Páně.

Latinsky psaná pergamenová listina patří od středověku k důležitým městským dokumentům, což potvrzuje i opakované potvrzování králi i císaři v pozdější době. Privilegium mělo pro Moravskou Ostravu nesmírný hospodářský význam.

Listina je také otištěna podle opisu v „Codex dipl. et epist. Moraviae“, sv. IX. pag 206/207 a potvrzena v konfirmační listině císařovny Marie Terezie z 19. února 1748.

Listina má rozměry cca 34 x 24 cm, plica 5 cm. Z velké císařské pečeti, kterou byla listina v době svého vzniku opatřena, zachovaly se jen kousky v sáčku z červeného sukna, přivěšeném na pergamenovém proužku. Jde o nejstarší dochovanou listinou v Ostravě. 

  • Pod textem listiny je v pravém rohu připsáno stejnou rukou, jakou byl psán text: Correcta per Johannem decanum Glogoviensem.
  • Na přeložené dolní části listiny je napsáno: Per dominum magistrum Cur. Miliczius de Chremsir
  • Na rubu listiny nahoře: Regist. Petrus Wratislaviensis
  • Pod tím regest z pozdější doby: No. 10. Privilegium Caroli quarti Rom. Imp aufs Jahrmarckt Himmelfarth Christi de Ao 1362

Zdroje a další informace: 

Překlad Privilegia vydaného Karlem IV., zdroj: informační cedule na výstavě, Ostravské muzeum
Překlad Privilegia vydaného Karlem IV., zdroj: informační cedule na výstavě, Ostravské muzeum