Z roku 1396 pochází první zmínka o moravskoostravském hradu, později zaniklém někdy na přelomu 15. a 16. století.

Městské opevnění s hradem

Součástí městského opevnění byl také biskupský hrad, který stával u rohu dnešních ulic Puchmajerova a Zámecká. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1396, další pak z roku 1446. V roce 1466 je hrad uváděn jako propugnaculum (vojenská základna). Moravskoostravský hrad byl pravděpodobně opuštěn na přelomu 15. a 16. století a následně buď zanikl nebo byl přestavěn. V roce 1538 již hrad nestál, na jeho místě stával dům, který biskup Thurzo daroval hukvaldskému úředníkovi. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoostravsk%C3%BD_hrad