Třípatrová budova postavená v letech 1931-32 na půdorysu nepravidelného písmene U v nově budované úřednické části města u Nové radnice. Budova má částečně železobetonový skelet a hlavní vstup se nachází u nároží ze Sokolské ulice. V přízemí se nachází zaoblený přístavek, který dává budově jistou dynamiku.

Okresní nemocenská pojišťovna (dříve pokladna) vznikla podle zákona z roku 1888 a jejím účelem bylo pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

Po vzniku československé republiky došlo změnou zákonů ke zrušení celé řady závodních a spolkových nemocenských pokladen, čímž došlo k navýšení na 40 tisíc členů. Zavedením invalidního a starobního pojištění od 1. července 1926 vzrostla agenda pojišťovny takovou měrou, že úřední budova z roku 1905 v Lutherově ulici přestala pojišťovně dostačovat. V roce 1931 tak došlo k zahájení výstavby nové úřední budovy na Sokolské třídě. Nová budova byla předána svému účelu 9. prosince 1932.

Léčebná péče v nové budově byla soustředěna tak, aby vyhovovala všem tehdejším moderním a hygienickým požadavkům lékařství. V budově byly zřízeny ordinace pro praktické lékaře, kteří se střídali ve službě vždy dva a dva lékaři. Zvláštní péče se věnovala speciální lékařské léčbě – byly zřízeny ambulatoria pro malou chirurgii a ženské choroby, choroby plicní a tuberkulózu, pro kožní a pohlavní nemoci, pro nemoci oční a konečně také ordinace pro choroby ušní, nosní a krční. Mimo to zde bylo vybudováno moderní zubní ambulatorium.

Chirurgie měla k dispozici také operační sál pro čisté operace, ambulatoria měla k dispozici příruční chemické a bakteriologické laboratoře a pro všechny lékaře bylo k dispozici rentgenové oddělené s vlastním rengenologem. Velká péče se věnovala fyzikální léčbě – léčilo se horským vzduchem, elektrickými masážemi, Kromayerovou lamou, horským sluncem apod.

V budově bylo zřízeno lázeňské oddělení s horkovzdušnými, parními a sprchovými lázněmi, sirnatými a slatinnými koupelemi a odborně prováděnými masážemi.

V druhém a třetím poschodí byla zřízena diagnostická stanice s 53 lůžky a vlastní kuchyní. Diagnostická stanice sloužila pro rychlé a spolehlivé stanovení diagnózy nemoci a zavedení včasné správné léčby.

Oblast pojišťovnictví v mor.-ostravském a slezkoostravském okrese vykazovala mimořádnou fluktuaci členů. V roce 1936 došlo pojišťovně 128.689 přihlášek, odhlášek a ohlášek změn výdělků. O lékařskou pomoc žádalo 73.313 členů, v ambulatoriích pojišťovny bylo praktickými lékaři ošetřeno 17.112 členů. Všech návštěv u praktických a odborných lékařů bylo dohromady v roce 1936 více něž 154 tisíc.

Zdroje a další informace: