Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců

Pětipodlažní funkcionalistická nárožní budova postavená v letech 1933-34 stavební firmou Kolář a Rubý podle přepracovaného projektu Františka Stalmacha a Jana Svobody pro Nemocenskou pojišťovnu soukromých úředníků a zřízenců v Praze. Původní určení budovy bylo polyfunkční – v přízemí a prvním patře byly ordinace, v dalších patrech pak byty.


Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců v Praze zahájila svou činnost v Mor. Ostravě dne 1. ledna 1923 s 2.234 členy. Oblibu a význam této nemocenské pojišťovny dokumentuje její vzrůst, neboť k 31. prosinci 1936 měl tento ústav v Mor. Ostravě a ve Vítkovicích 14.000 aktivních členů a 5 tisíc důchodců. Vzhledem k neustálému růstu bylo potřeba vybudovat nové ústředí. 

Budova ze železobetonového vyzdívaného skeletu má půdorys písmene L se zaobleným nárožím, plochou střechou a průběžnou terasou v posledním patře. Střešní terasa je opatřena pergolou, která propůjčuje budově nautickou eleganci. 

Hlavní průčelí do Sokolské třídy je prolomeno asymetricky umístěným hlavním vchodem s kovovými prosklenými dveřmi a proskleným světlíkem. V bočním průčelím do Ostrčilovy ulice mělce vystupuje asymetricky umístěný schodišťový rizalit s vertikálním okenním pásem a bočním vchodem s pultovou markýzou. K bočnímu průčelí se připojuje přízemní přístavek s postranním vchodem a průjezdem do dvora a na to navazující dvoupodlažní garáž. Keramickou fasádu uličních průčelí tvoří zelené glazované obkladačky a obkladačky okrové barvy. Dvůr domu je zapuštěn pod úroveň okolního terénu, který umožňuje přímý vjezd do suterénu domu a také do spodního podlaží dvoupodlažní garáže. 

Budova je od 9. dubna 2008 prohlášena za kulturní památku. Hodnota objektu spočívá v kvalitním architektonickém řešení (tzv. emocionální funkcionalismus) a dále pak v dobře dochovaných původních stylových architektonických prvcích (většina oken, dveřní křídla včetně klik, prosklené dělící příčky, otopná tělesa, schodišťový prostor s dlažbou a výtahovou šachtou).  

Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců

Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců v Praze zahájila svou činnost v Moravské Ostravě dne 1. ledna 1923 s 2234 členy. Oblibu a význam této nemocenské pojišťovny dokumentuje její přímo úžasný vzrůst, neboť k 31. prosinci 1936 měl tento ústav v Mor. Ostravě a Vítkovicích 14 tisíc aktivních členů a 5 tisíc důchodců. (dobový tisk)

Zdroje a další informace: